Wala Raw Galang sa Matanda ang Kaniyang mga Apo Ayon sa mga Kapitbahay; Lingid sa Kaalaman Nila’y may Malagim Palang Dahilan!

Wala Raw Galang sa Matanda ang Kaniyang mga Apo Ayon sa mga Kapitbahay; Lingid sa Kaalaman Nila’y may Malagim Palang Dahilan!

HeartbreakingKarmaStories

“Bilisan n’yo nga! Darating na naman ’yong lolo n’yong lasenggero!” hiyaw ni Ella—panganay na apo ni Mang Jaime—sa kaniyang mga kapatid, habang pare-pareho silang nag-iigib ng tubig sa posong katapat ng bagong bahay na kanilang inuupahan.

“Huwag kang magsaing, ate, para wala siyang kainin. Hayaan na lang natin siyang magutom!” bulong naman ng pumapangalawa rito na si Kenneth bago nagpatuloy sa kanilang ginagawa.

Samantala, pasimple namang nakikinig sa usapan ng magkapatid sina Rosa at Hada na kilalang mga tsismosa sa kanilang pamayanan. Sa katunayan ay palagi na nilang paksa sa kanilang mga tsismisan ang mga apo ng bago nilang kapitbahay, simula nang lumipat ang mga ito at mangupahan sa compound na kanilang tinitirhan.

“Bastos talaga’t walang galang sa kaniya ’yang mga apo ni Mang Jaime, ano? Palibhasay’y walang mga magulang kaya ganiyan,” komento ni Rosa sa kahut-hutang dilang si Hada.

“Naku, sinabi mo pa! Aba’y araw-araw kong naririnig na sinasagot-sagot nila ’yang lolo nila. Mga walang modong bata!” pagsang-ayon naman ni Hada.

“Bakit kaya ganiyan ’yang mga ’yan? Mukha namang mabait si Mang Jaime. Ano naman kaya ang dahilan at ginaganoon nila ang lolo nila?” Napapaisip na lamang ang magkapitbahay sa kanilang nasasaksihan at mga naririnig mula sa mga batang apo ni Mang Jaime.

Isang gabi, habang nag-iigib noon sa poso si Rosa ay nakarinig siya ng ilang mahihina at impit na pag-iyak na napag-alaman niyang nanggagaling pala sa loob ng bahay ng mga bago nilang kapitbahay na sina Mang Jaime. Agad namang nagsumikdo ang ang kyuryosidad sa kaniyang pagkatao kaya naman naisipan niyang dahan-dahang magtungo sa bahay ng mga ito upang alamin kung ano’ng mayroon sa loob…

“Hoy, Rosa! Saan ka pupunta?” Nagulat si Rosa nang bigla siyang sitahin ng kaibigan at kapitbahay ding si Hada na noon ay mag-iigib din pala sa poso.

“Dito kina Mang Jaime… titingnan ko lang kung ano ’yong naririnig kong umiiyak. ‘Di mo ba naririnig?” tanong naman ni Rosa na agad namang nakuha ni Hada.

“Aba, oo nga, ano! Teka’t sasama ako. Tara’t tingnan natin!” Iniwan nito ang baldeng sana’y kaniyang lalagyan ng tubig upang unahin ang pakiki-tsismis.

Nang marating ng dalawa ang tapat ng bintana ng bagong mga kapitbahay ay agad silang sumilip sa bintanang hindi naman gaanong nakasara. Bahagya rin nilang hinawi ang kurtina upang makita kung ano ang nangyayari sa loob…

Napasinghap ang dalawa! Hindi nila akalaing makasasaksi sila ng isang karumal-dumal na pangyayari! Nasaksihan nila ang aktwal na pananamantala ni Mang Jaime kay Ella, sa harap ng mga kapatid nitong impit na umiiyak din, kasabay ng kanilang ate!

Mabuti na lamang at agad na gumana ang isip ng magkaibigan at kinuhanan agad nila ng video ang naturang eksena at agad silang tumawag ng saklolo!

“Tulong, mga kapitbahay! Tulong!” Naghihiyaw ang magkaibigan upang makatawag ng pansin sa iba pa nilang kapitbahay.

“Tulong! Mga kapitbahay! Si Mang Jaime, pinagsasamantalahan ang sarili niyang apo!” dagdag na hiyaw pa ng dalawa.

Naglabasan nga ang kanilang mga kapitbahay na karamihan ay mga kalalakihan kaya naman hindi na nakatakas pa si Mang Jaime nang harangin siya ng mga ito. Agad na napuno ng hiyaw ng mga pasasalamat mula sa magkakapatid ang paligid.

Doon nila napag-alaman na kaya pala ganoon na lamang kung tratuhin ng magkakapatid ang kanilang lolo ay dahil sa ginagawa nito sa kanilang Ate Ella sa tuwing ito ay malalasing. Hindi rin naman makaalis sa puder ng matanda ang mga bata dahil palagi silang pinagbabantaan nitong gagawan ng masama! Hindi kayang iwan ni Ella sa kamay ng masamang taong ito ang kaniyang mga kapatid kaya naman isinakripisyo na lamang niya ang kaniyang sarili.

Nang malaman iyon nina Rosa at Hada ay ganoon na lamang ang naramdaman nilang awa sa magkakapatid na noon ay kinaiinisan pa nila. Napagtanto nilang hindi pala dapat sila nanghuhusga nang basta-basta lalo’t wala silang sapat na kaalaman sa isang pangyayari, kahit ano pa ang kanilang nakikita.

Samantala, nasa pangangalaga na ngayon ng isang departamento ng gobiyerno ang kostudiya ng mga bata, kasama na si Ella… dumagsa ang tulong sa mga ito lalo na nang lumabas ang balita tungkol sa nangyari sa kanila.

Dahil sa orihinal na video at sa testimonya ng dalawang testigo ay napatawan ng mabigat na kaparusahan si Mang Jaime. Ang habang buhay na pagkakabilanggo.

More Stories