Pinagtatawan ng Marami ang Binatang ito Dahil sa Pagpupulot Niya ng Boteng Plastik, Ito ang Nagbigay sa Kaniya ng Tagumpay

Pinagtatawan ng Marami ang Binatang ito Dahil sa Pagpupulot Niya ng Boteng Plastik, Ito ang Nagbigay sa Kaniya ng Tagumpay

InspiringStoriesSuccess

“Hoy, Bino! Anong ginagawa mo d’yan? Bakit nagbubungkal ka na naman ng basurahan, ha? Nawalan ka na naman ba ng trabaho?” pang-uusisa ni Zion sa kaibigan, isang hapon nang makita niya itong nagbubungkal ng basurahan sa kanto ng kanilang barangay. 

“Ah, eh, hindi, kinukuha ko lang ‘tong mga plastik na bote, sayang kasi, eh,” sagot ni Bino saka ipinakita ang mga boteng kaniyang nakuha na nasa bag niya. 

“Ano namang gagawin mo d’yan sa plastik na boteng ‘yan, ha? Dagdag lang ‘yan sa basura sa bahay niyo, eh,” tugon nito habang isa-isang binabalik ang mga nakuha niyang bote sa basurahan. 

“Gagawin ko sanang negosyo ‘to, eh, pwede kaya itong ipagiling tapos magiging upuan, lamesa at iba pang gamit na plastik,” nakangiti’t puno ng kasabikan niyang sagot habang muling kinukuha ang mga boteng binabalik ng kaibigan sa basurahan. 

“Nahihibang ka na ba? Baka akala mo madali magnegosyo, saka, baka nakakalimutan mo, hindi na uso ‘yong mga ganong gamit! Lahat ngayon, makabago na!” sambit nito saka humagalpak ng tawa sa harap niya dahilan upang bahagya siyang makaramdam ng pagkahiya. 

“Basta, hintayin mo lang,” tipid niyang sagot. 

“Hintayin ko lang na umiiyak ka sa pagkalugi? Aba, sige!” patawa-tawang pa nitong wika saka na siya iniwan doon.

Napansin ng binatang si Bino ang dami ng mga nakakalat na boteng plastik sa kalsada at tabing dagat. Dahil nga siya na ang bumubuhay sa kaniyang buong pamilya at hindi sapat ang kaniyang kinikita upang matugunan lahat ng kanilang pangangailangan, naisip niyang gawing bagong produkto ang mga nakakalat na boteng plastik at simulan ang kaniyang pagnenegosyo. 

“Tiyak, lalago ang negosyong ‘to, kaya dapat, agad ko na itong masimulan!” sambit niya sa sarili dahilan upang halos araw-araw, kada may makikita siyang basurahan sa kaniyang paglalakad pauwi, agad niya itong binubungkal upang makapag-ipon pa ng mga boteng plastik. 

Pagtawanan man siya at pandirihan ng ibang tao, hindi niya ito pinapansin. Lagi niyang pinapaalala sa sarili, “Tama itong ginagawa mo, Bino, bukod sa kikita ka na para sa pamilya mo, makatutulong ka pa sa pagsalba ng kalikasang unti-unti nang nasisira.” 

Ngunit noong siya’y pagtawanan na ng mga malalapit na tao sa kaniya, roon na siya bahagyang nawalan ng pag-asa. Ilang araw din siyang tumigil sa pagpupulot ng mga boteng plastik dahil sa kahihiyan na nararamdaman tuwing may mga taong makakakita sa kaniya at siya’y pagtatawanan. Ito ang dahilan upang hindi niya malaman kung itutuloy niya ba ito o kung titigil na lamang dahil hindi niya makayanan ang mga sinasabi at panghuhusga ng mga ito dahilan upang sabihin niya ito sa kaniyang ina na katulong niya sa paglilinis ng mga boteng napupulot niya kung saan. 

“Naku, anak, huwag mo silang intindihin. Hindi naman sila ang kikilos at hindi sila ang nagpapakain sa atin. Hindi ka dapat maapektuhan ng opinyon nila dahil may sarili kang buhay na nais mong iangat,” sambit nito dahilan upang labis siyang maliwanagan. 

Hindi siya makapaniwala sa balitang natanggap kinabukasan, siya’y inaanyayahan ng isang organisasyon upang maparangalan sa ginagawa niyang pagkuha ng mga boteng plastik na talaga nga namang nakasisira sa kalikasan. 

Dito na siya nakatanggap ng tulong sa mga nakatataas upang maisagawa ang kaniyang binabalak na negosyo at sa kabutihang palad, nang maiere sa telebisyon ang mabuti niyang gawain, dinaksa siya ng limpak-limpak na donasyon dahilan upang siya’y tuluyan nang makapagnegosyo. 

Bumili siya ng mga makinang gigiling sa mga boteng plastik at makinang huhulma sa mga produktong nais niya. Tila umayon naman ang tadhana sa kaniya dahil kada araw, nauubos ang kaniyang mga paninda dahilan upang maghanap na siya ng mga empleyado at tuluyan nang lumago ang kaniyang negosyo. 

Simula noon, marami nang tumingala sa kaniya. Ang kaibigan niyang noo’y tinatawan lang siya, nagmamakaawa na sa kaniya ngayon para lang magtrabaho sa kaniya at dahil nga may butihin siyang puso, sa kabila ng ginawa nito sa kaniya, tinanggap niya pa rin ito at pinakitunguhan ng ayos dahilan upang mas lalong humanga sa kaniya ang ina niya’t mga taong sa kaniya. 

Doon niya napagtantong hindi imposibleng magtagumpay sa buhay lalo na kung deteminado’t may pinanghahawakan na inspirasyon. Umalon man ang kumpiyansa mo sa sarili dahil sa mga tao sa paligid, hindi dapat mapadala sa agos na iyon dahil sa huli, tiyak na ika’y magtatagumpay. 

More Stories