Minaliit ng Babae ang Pagtatayo ng Negosyo ng Kaniyang Dating Katulong; Mapapahiya Siya sa Paglipas ng Panahon

Minaliit ng Babae ang Pagtatayo ng Negosyo ng Kaniyang Dating Katulong; Mapapahiya Siya sa Paglipas ng Panahon

HeartbreakingKarmaStories

Napabuntong-hininga si Hanilyn habang isinasara ang zipper ng kaniyang maleta. Tapos na niyang iempake ang lahat ng kaniyang mga gamit at ngayon ay handa na siyang umalis.

Ilang taong kalbaryo, paghihirap at pighati ang kaniyang tiniis sa loob ng bahay na ito. Inilibot niya ang sarili upang sa huling pagkakataon ay mamasdan niya ang magsisilbing inspirasyon at motibasyon niya upang mas magsikap sa buhay. Ipinapangako niya sa kaniyang sarili na hinding-hindi na muli siya dapat mapunta sa ganoong sitwasyon kailanman.

“Aling Teresa, tutuloy na po ako,” paalam ni Hanilyn sa kaniyang among si Aling Teresa. Ito na ang huling beses na siya’y tatapak sa puder nito dahil nag-resign na siya sa pagiging katulong ng pamilya ng mga ito, na siyang isa sa itinuturing na pamilyang may sinabi sa buhay sa kanilang lugar.

Paano’y sawang-sawa na si Hanilyn sa ugali ng mga ito. Naturingang may mga pinag-aralan at may kaya sa buhay ay mapagmataas at matapobre naman! Palagi na lang siyang pinagbibintangan ng kung anu-ano ng mga ito. Nagnanakaw, nakakasira ng gamit, at kung anu-ano pa kahit hindi naman totoo! Pagkatapos ay kinakaltasan pa ang kaniyang sahod para sa mga bagay na iyon. Nagtitiyaga siya dahil sa kaniyang pamilya. Hindi kasi nakapagtapos ng pag-aaral si Hanilyn kaya naman ito lang ang tanging paraang alam niya upang kahit papaano’y makatulong sa kanila.

“Sige, tumuloy ka na. Wala na akong kailangan sa ’yo. Basta siguraduhin mong hindi ka na ulit babalik dito para hilinging tanggapin kita ulit,” turan pa ng kaniyang dating amo.

Hindi na lamang sumagot si Hanilyn at nagpatuloy na lamang siya sa paglabas sa bahay ng mga ito. Tutal ay nakakuha ang kaniyang ama ng retirement pay mula sa dating pinagtatrabahuhan nitong kompanya at sinabi nito sa kaniya na balak siya nitong pahiramin ng kapital para sa itatatag niyang online business.

Nang malaman ng kaniyang amo ang balak niyang iyon ay agad itong nagkomento. “Hindi magtatagal ang negosyong ’yan! Sus, online business? Malulugi agad ’yan,” saad nito na animo’y siguradong-sigurado na mangyayari nga ang kaniyang sinasabi. Paano, simula nang siya ay umalis sa puder ng mga ito, hindi na sila kailan man nagkaroon ng permanenteng katulong na talagang makakatagal sa kanila. Bukod pa roon ay kumakalat na rin ang iba’t ibang tsismis tungkol sa kanilang pamilya.

Hindi na lamang pinansin pa ni Hanilyn ang lahat ng masasakit at hindi nakatutulong na komento sa kaniya ng dating amo. Para sa kaniya ay hindi niya naman ikauunlad kung papatulan niya ang ginagawa nitong paninira.

Nagpatuloy si Hanilyn sa pagpapaunlad ng kaniyang online business na sa loob lang ng limang buwan ay makikitang talaga namang mabilis ang nagiging pag-angat. Bukod doon ay nakapagpatayo na rin siya ng sariling warehouse kung saan niya inilalagay ang lahat ng kaniyang mga paninda.

Nagkaroon si Hanilyn ng sarili niyang make up at clothing line mula mismo sa mga kinita niya sa kaniyang online business, makalipas lamang ang tatlong taon. Talaga namang kitang-kita na ang kaniyang pag-asenso.

Ang dating barung-barong na tinutuluyan nina Hanilyn, ngayon ay isa na sa pinakamalaking bahay na nakatayo roon sa kanilang lugar.

Naging napakasaya ng buhay ni Hanilyn, lalo na nang unti-unti na niyang maipalasap ang kasaganahan sa kanila. Hindi na tulad ng dati na palagi silang namomroblema kung may kakainin pa ba sila kinabukasan.

Samantalang baliktad naman ang nangyayari kina Aling Teresa. Paano’y imbes na pagtuunan ang kanilang sariling buhay ay buhay ng ibang tao ang kanilang pinagkakaabalahan. Iyon tuloy ay hindi nila namamalayan na sila mismong magkakapamilya ay nagsisiraan na rin at nawawalan na ng pagmamahal sa isa’t isa.

Namalayan na lamang nila na sila ay nagkaniya-kaniya na, habang ang pamilya ng dati ay nilalait lamang nilang katulong, ngayon ay mas nagbuklod at napatunayan nila iyon sa hirap at ginhawa.

Kumalat din sa kanilang lugar ang tsismis tungkol sa matagal nang paninira ni Aling Teresa sa negosyo ni Hanilyn, kaya naman lalong nalugmok ang pamilyang ito. Ang tingin sa kanila ng mga tao ay masama at halos layuan na tuloy sila sa kanilang lugar na animo may sakit na nakakahawa.

Hindi man aminin ng pamilyang dati niyang pinagsilbihan ay alam ni Hanilyn na nagsisisi ang mga ito sa lahat ng kanilang ginawa. Ngayon kasi ay bumabalik na sa kanila ang karma.

More Stories