Naging Masipag Siya at Binalewala ang Pang-Aapi ng mga Kasamahan sa Trabaho; Magandang Resulta Pala ang Ibubunga Nito

Naging Masipag Siya at Binalewala ang Pang-Aapi ng mga Kasamahan sa Trabaho; Magandang Resulta Pala ang Ibubunga Nito

InspiringStoriesSuccess

“Janice, pinapatawag ka ni boss sa opisina niya,” ani Neri, ang kaniyang kasama sa trabaho.

“Gano’n ba? Sige, papunta na ako,” tugon naman ni Janice.

Inayos niya muna saglit ang kaniyang lamesa saka naglakad patungo sa opisina ng kanilang boss. Dire-diretso na sana siya nang bigla siyang harangin ni Mikhail upang mag-usisa ng kung ano-anong bagay.

Si Mikhail ang kaniyang senior at ginagalang ito ng mga baguhang kagaya niya sa opisina nila. Tatlong taon na rin siyang nagtatrabaho sa kumpanyang ito, nauna sa kaniya ng dalawang taon si Mikhail kaya ang turing nila rito ay mas mataas sa kanila, dahil iyon naman talaga ang gustong mangyari nito, na igalang at sambahin na parang isa sa mga boss sa kumpanya.

“May ginawa ka na naman sigurong kapalpakan, Janice, kaya pinatawag ka ni boss,” mataray nitong wika. “Good luck sa’yo,” anito saka inirapan siya at natatawang tinalikuran.

Hindi na lamang niya pinansin ang pang-aasar nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Kung ano man ang nagawa niyang kasalanan, dapat lang sigurong ipatawag siya ng boss sa opisina nito upang makausap siya nang masinsinan at pribado. Iyon ang tamang gawain ng isang tunay na boss, hindi namamahiya ng empleyado.

“Miss Janice, nariyan ka na pala,” anito. “Umupo ka muna,” sabay turo ng upuan.

Kinakabahang humakbang si Janice at umupo sa bakanteng upuan. Ano ba ang pag-uusapan nila? Ano’ng sasabihin nito? Pagagalitan ba siya? Ano bang nagawa niyang mali at kung mayroon man, paanong nangyari?

“Ang totoo’y pinatawag kita rito upang personal na kausapin tungkol sa nakita mong performance, Janice,” malumanay na wika ni Mrs. Legaspi, ang kanilang boss. “Maganda ang performance mong nakita ko rito sa kumpanya, kaya naisip kong iakyat ang posisyon mo sa mataas pang pwesto,” anito.

Parang nabingi na yata siya sa sobrang saya kaya hindi na niya halos maintindihan ang sinasabi pa nito. Iaakyat pa sa mataas na lebel ang kaniyang pwesto? An’ong ibig nitong sabihin?

“Kabilang ka sa mga empleyadong na-promote, Janice, and I really want to congratulate you,” masayang sambit ni Mrs. Legaspi, sabay tayo at yakap sa kaniya.

“T-talaga po?” nauutal niyang sambit. Hindi makapaniwala sa sinabi ng babaeng amo.

Promoted siya bilang isang head marketing staff, ibig sabihin ay hindi na siya kasali roon sa mga kasama niya ngayong animo’y mga boss kung utusan siya’y kutya-kutyain? Na-promote siya? Nakakatuwa namang isipin na may milagrong nangyari sa kaniya sa araw na ito.

Kinabukasan ay masayang pumasok si Janice sa kaniyang bagong pwesto. Nasa kabilang depatramento na siya, kung saan iilan na lamang ang mga kasama niya, at pare-pareho pang mababait at hindi kagaya ni Mikhail na mahilig mang-alipin ng baguhang empleyado.

“Promoted ka na pala?” mataray na wika ni Mikhail sa kaniya. “Akalain mo ‘yan, mas nauna ka pang na-promote kaysa sa’kin. Matanong nga kita, Janice, anong klaseng pagpapasipsip ba ang ginawa mo’t nakatuntong ka kaagad sa mataas at nalampasan ako?” anito.

Galit na galit ang ibinibadya ng mga mata nito, kung pwede lamang umapoy ang mga iyon ay aapoy na’t kanina pa siyang nasunog.

“Masyado kang sipsip kaya ang bilis mong narating ang posisyong iyan,” dugtong pa ni Mikhail.

Tabinging ngumiti si Janice sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam na kay laki pala ang galit nito sa kaniya. Siguro nga’y isang insulto para rito na naungusan ng taong inuutos-utusan lamang nito noon. Kaya siguro nahihirapan itong tanggapin ang bagay na iyon.

“Sa’ting dalawa, Sir Mikhail,” pagbigay galang niya pa rin rito, “ikaw ang mas sipsip, pero matumal naman sa totoong gawaing trabaho. Sipsip ka, pero kami ang pinapahirapan mo, por que mas nauna ka kaysa sa’min. Ayaw mong nauungusan ka kaya hindi mo matanggap na mas nauna akong ma-promote kaysa sa’yo.”

Akmang padadapuin nito ang palad sa mukha niya na agad naman niyang pinigilan.

“Ginawa ko lang ang trabaho ko’t nakita iyon ng mga amo natin, kaya inilagay nila ako sa pwestong ito. Hindi ko sila binigyan ng pera, dahil wala naman ako no’n. Hindi ko rin sila tinakot, kusa nipa akong pinili, sir, kaya ikaw, sa susunod. Gawin mo na ng maayos ang tabaho mo, baka magulat ka na lang lahat ng nasa ibaba mo ngayon, biglang bumalktad at ikaw ang maiwan sa baba,” payo niya rito.

Gigil na tinitigan siya ni Mikhail, kulang na nga lang siguro’y sabunutan siya nito— na paniguradong hindi niya iyon mapapayagan.

“Siya nga pala, sir, salamat pa rin pala. Kasi kung hindi dahil sa pagiging palautos niyo’y hindi ako mapo-promote ngayon. Disin-sana’y hindi ko mararating ang itaas na ito,” aniya, saka ito tinalikuran.

Totoong pinapasalamatan niya pa rin si Mikhail dahil kung hindi dahil sa pagsunod niya sa mga utos nito noon ay hindi siya magiging masipag sa trabaho at hindi mangyayaring mapansin siya ng amo nila.

More Stories