Kinutya at Sinaktan ng Lalaki ang Isang Taong may Kapansanan sa Pagsasalita; Hindi Niya Inaakalang Ito Pala ang Siyang Magliligtas sa Kaniya sa Bingit ng Kapahamakan

Kinutya at Sinaktan ng Lalaki ang Isang Taong may Kapansanan sa Pagsasalita; Hindi Niya Inaakalang Ito Pala ang Siyang Magliligtas sa Kaniya sa Bingit ng Kapahamakan

InspiringKarmaStories

Nagpunta sa isang bar si Eman. Mayroon kasi siyang problema ngayon at gusto niyang lunurin ang sarili sa alak upang makalimot. Ipinagpalit siya ng kaniyang nobya sa ibang lalaking mas mayaman sa kaniya at hindi niya iyon matanggap. Parang bigla siyang nanliit sa kaniyang sarili at nakaramdam na animo isa siyang talunan.

Nang mga sandaling iyon ay may tama na ng alak si Eman. Medyo nakadarama na siya ng hilo ngunit ayaw niya namang tigilan ang pag-inom. Nasa ganoong tagpo ang binata nang maya-maya ay tabihan siya ng isa pang lalaki sa upuan. Dinig niyang tinawag nito ang bartender.

“N-nasaan ang…b-boss mo?” tanong nito na tila ba hirap na hirap sa pagsasalita. Tila kasi may kakaiba sa naturang lalaki. Animo ito sinisinok sa pagitan ng kaniyang pagsasalita, kasabay ng biglaang paglilikot ng kaniyang ulo.

Nang mapansin nitong tinititigan niya ito ay agad itong ngumiti sa kaniya. “A-ako si Ricky…M-may…tourette s-yndrome ako,” sabay sabi nito na ipinapaliwanag ang kaniyang kondisyon. Isa iyong kakaibang kondisyon sa utak na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng lunas.

Napangisi bigla si Eman sa narinig. Parang bigla siyang nakahanap ng oportunidad na muling itaas ang kaniyang dignidad.

“Walang nagtatanong, wirdo,” sagot niya sa lalaki na hindi inaalis ang malawak niyang pagkakangisi. Sa ginawa niya, pakiramdam niya ay nanumbalik agad ang kaniyang dignidad. Sa isip niya ay inaakala niyang nang dahil sa ginawa niya ay mas mataas na ulit siya sa ibang tao, kaya naman ipinagpatuloy niya ang ginagawang pang-iinsulto sa lalaki.

Sinitsitan niya ang lalaking nagpakilalang Ricky. Nang lumingon ito sa kaniya ay ginaya niya ang kakaibang paglilikot ng ulo nito. Pagkatapos ay sinundan niya iyon ng isang malakas na paghalakhak…

Ngunit sa pagtataka ni Eman, imbes na mainis ang lalaki sa kaniyang ginagawa ay nakisabay na lang ito sa kaniyang pagtawa. Tila nagmukha siyang estupido sa nangyari! Dahil doon ay napikon si Eman. Humalo pa iyon sa tama ng alak. Tumayo si Eman mula sa pagkakaupo at lumapit sa pwesto ni Ricky. Pagkatapos ay bigla niya itong suntok nang pagkalakas-lakas sa mukha!

Napahiyaw si Ricky sa ginawa niya. Halatang nasaktan ito. Ngunit hindi pa rin nakuntento si Eman at tila gusto niyang ibuhos sa binata ang galit niya sa mundo! Ngunit nang akma muli niyang lalapitan si Ricky na noon ay nakahiga na sa sahig at namimilipit sa sakit ay bigla na lamang nadulas si Eman. Biglang humataw ang ulo niya sa semento at doon ay unti-unting nanlabo ang kaniyang paningin!

Nagulat ang lahat ng nakakita sa nangyari. Agad na tumayo si Ricky sa pagkakasalampak at dinaluhan ang walang malay na binata. Lingid sa kaalaman ng lahat ay isa siyang doktor na nagkataong napadaan sa bar na iyon upang kausapin ang kaniyang pinsan na siyang may-ari ng naturang bar. Agad niyang nilapatan ng first aid si Eman hanggang sa dumating na ang ambulansya at isinugod nila ito sa ospital.

Kritikal ang kondisyon ni Eman. Kinailangang maisagawa agad sa kaniya ng isang operasyon upang siya ay mabuhay na agad namang pinahintulutan ng kaniyang ina na mabilis na naimporma ng ospital na pinagdalhan sa kaniya.

Suwerteng nakaligtas si Eman sa nangyari. Nang magising siya ay naroon na siya sa ospital at nagtataka. Agad namang ipinaliwanag sa kaniya ng kaniyang ina ang lahat at doon ay naliwanagan siya.

“Mabuti na lamang at nang mga sandaling iyon ay naroon sa area si Doctor Martinez. Agad ka niyang nalapatan ng first aid na naging dahilan upang maka-survive ka sa nangyari sa ’yo. Siya rin ang nag-perform ng sugery mo, anak. Siya ang isa sa pinakamagaling at ipinagmamalaking surgeon ng ospital na ito.”

“Sino si Doctor Martinez, mama? P’wede ko ba siyang makilala?” tanong ni Eman sa ina. Ngumiti naman ito at akmang sasagot na nang biglang bumukas ang pintuan.

Halos malaglag ang panga ni Eman nang makita kung sino ang iniluwa ng pintuan. Nanlaki ang mga mata niya! Ang lalaking ininsulto at sinaktan niya bago siya maaksidente… nakasuot ito ngayon ng uniporme ng isang doktor! Ito si Doctor Martinez!

Kulang na lamang ay kainin ng kahihiyan si Eman nang mga sandaling iyon. Hindi niya inaakala na ang taong ginawan niya pa ng masama ang siyang magliligtas sa kaniyang buhay! Malaki ang pagsisisi ni Eman kaya naman agad niyang hiningi ang kapatawaran ng doktor. Isang malaking leksyon ang natutunan ni Eman sa nangyari sa kaniya at sinisigurado niyang hindi na niya ito uulitin pa kailan man.

More Stories