Inirereklamo ng Ginang ang mga Alagang Kalapati ng Kaniyang Kapitbahay; Hindi Siya Makapaniwala na Ito Pa ang Makatutulong sa Kaniya sa Mahigpit na Pangangailangan

Inirereklamo ng Ginang ang mga Alagang Kalapati ng Kaniyang Kapitbahay; Hindi Siya Makapaniwala na Ito Pa ang Makatutulong sa Kaniya sa Mahigpit na Pangangailangan

InspiringKarmaStories

Lumaki si Aries na napalilibutan sila ng mga turuang kalapati, na matiyagang tinuturuan ng kaniyang Tatay, para maging mensahero o tagapagdala ng anumang mga bagay, upang makapatipid sa pagpapadala. Manghang-mangha si Aries sa tuwing inuutusan ng kaniyang Tatay ang paborito nitong kalapati na si Bukang-Liwayway.

Dahil malayo ang trabaho ng kaniyang Tatay, alam na ni Aries o ng kaniyang Nanay ang gagawin. Upang mas makatipid sa pamasahe at panahon, ipinadadala na lamang ng kaniyang Tatay ang suweldo nito sa pamamagitan ni Bukang-Liwayway.

kalapati - Doves litrato (41871965) - Fanpop

Itatali ng kaniyang Tatay ang binilot na pera sa loob ng isang maliit na ginantsilyong lalagyan ng pera. Pagkatapos, paliliparin na nito si Bukang-Liwayway. Dahil isa sa mga katangian ng mga kalapati ang pagbabalik nito sa pinanggalingan, hindi pa nagmimintis dito si Bukang-Liwayway, gayundin ang iba pa nilang mga kalapati. Buong-buong nakukuha ng kaniyang Nanay ang pera; walang labis, walang kulang.

“Kaya alagaan nating mabuti si Bukang-Liwayway, at ang iba pa nating mga kalapati,” saad ng kaniyang Nanay.

Subalit lagi silang inirereklamo ng kanilang kapitbahay na si Aling Azon. Ina-allergy raw ito at maraming kati-kati sa balat. Bintang niya, nakuha niya ito sa mga kuto ng kalapati.

“Paliguan ninyo ang mga kalapati ninyo nang mabuti para hindi nakakaperwisyo ang mga kuto niya, kung hindi, mag-uulam kayo ng adobong kalapati,” pagbabanta nito.

“Teka lang muna Aling Azon, nagbabanta ho ba kayo? Paano ho ba kayo nakakasiguro na nakuha ninyo ang mga kati-kati ninyo sa katawan, dahil sa mga kuto ng alaga namin? Nagpasuri na po ba kayo sa doktor? Huwag po muna kayo nambibintang kaagad kung wala naman po kayong matibay na ebidensyang maipakikita sa amin. Wala naman pong ginagawang masama ang aming mga alaga sa inyo,” paliwanag naman ng Nanay ni Aries.

“Ah basta, huwag na huwag ninyong paliliparin ang mga kalapati ninyo sa lugar namin, dahil hinding-hindi na iyan makababalik sa inyo, sinasabi ko sa inyo,” pagbabanta ni Aling Azon.

angry senior woman with hands on hip standing against white background - asian old woman stock pictures, royalty-free photos & images

Hindi na lamang nila pinansin si Aling Azon. Nagtataka sila kung bakit masungit ito sa kanila, gayong kasamahan lamang sa trabaho ng kaniyang Tatay ang mister nito. At maayos naman ang ugnayan nila.

Hanggang isang araw, napansin nilang nagkakagulo ang kanilang mga kapitbahay sa harapan ng bahay ni Aling Azon.

“Anong nangyari kay Aling Azon?” usisa ng Nanay ni Aries.

“Nakita na lamang namin na nasa sahig, walang malay! Hypertensive kasi ito. Mabuti na lamang at magbibigay sana ako ng ulam sa kaniya. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko na siyang nakahandusay. Wala pala siyang kasama riyan. Paano malalaman ng asawa niya ang nangyari sa kaniya?”

“May paraan kami. Kami na ang bahala,” saad naman ni Aling Azon.

Kaya ang ginawa ni Aries, kumuha siya ng panulat at papel. Isinulat niya ang nangyari kay Aling Azon upang maiparating sa mister nito. Binilot nila ito, inilagay sa isang straw, at itinali sa paa ni Bukang-Liwayway.

“Bukang-Liwayway, alam mo na ang gagawin mo ha? Ihatid mo ito kay Tatay. Siya na ang bahalang magbigay sa asawa ni Aling Azon,” bilin ni Aries sa kalapati, na para bang maiintindihan siya nito.

At inihagis na nga niya paitaas si Bukang-Liwayway. Ikinampay nito ang mga pakpak. Dahil ang direksyon ng pagkakahagis ni Aries ay sa gawing kaliwa, nauunawaan na iyon ng kalapati, na kailangan niyang magtungo sa lokasyon ng kaniyang amo, sa lugar kung saan nagtatrabaho ang Tatay ni Aries.

“Sana naman makuha ng Tatay mo ang mensahe at maibigay kay Mang Nanding,” nag-aalalang sabi ng Nanay ni Aries.

Nang gabing iyon, hindi umuwi si Bukang-Liwayway. Labis na nag-alala ang mag-ina. Ano na kaya ang nangyari sa kanilang kalapati? Bakit hindi ito bumalik? Naipahatid kaya ang mensahe? Hindi sila sanay na ginagabi ng pag-apon si Bukang-Liwayway. Karaniwan kasi, nakababalik ito sa kanila bago kumagat ang dilim.

“Sana naman, walang masamang nangyari kay Bukang-Liwayway. Baka naligaw na iyon dahil madilim na. At sana, naman, naipaabot ang mensahe natin.”

Kinabukasan, laking-tuwa nila nang dumating ang Tatay ni Aries, bitbit si Bukang-Liwayway.

“Akala namin kung napaano na si Bukang-Liwayway! Salamat sa Diyos at nasa iyo pala…” pasasalamat ng Nanay ni Aries.

“Oo. Pagabi na kasi nang makuha namin ang mensahe. Nagkataon naman kasing abala kami sa ginagawa namin kaya hindi namin napansin si Bukang-Liwayway. Gabi na nang makita ko ang papel, at maibigay ko kay Mang Nanding. Sinamahan ko na rin si Mang Nanding pauwi rito. Nasa ospital na siya, dinaluhan na si Aling Azon.”

portrait of a senior man smiling - asian old guy stock pictures, royalty-free photos & images

Nasa mabuti namang kalagayan na si Aling Azon. Ganoon na lamang ang pasasalamat niya kina Aries gayundin sa mga kalapati nito, partikular na kay Bukang-Liwayway na naghatid ng mensahe para sa kaniyang asawa. 

More Stories