Tinulungan ng Binata ang Isang Matandang Lalaking Tumutugtog sa Kalsada; Bakit Biglang Napahinto ang mga Tao sa Kanilang Paligid?

Tinulungan ng Binata ang Isang Matandang Lalaking Tumutugtog sa Kalsada; Bakit Biglang Napahinto ang mga Tao sa Kanilang Paligid?

HeartbreakingInspiringStories

Pagkababang-pagkababa ni Rustom mula sa bus na kaniyang sinakyan pabalik ng lalawigan, agad niyang tinalunton ang daan tungo sa mataong kalye ng pamilihan. Walang pinagbago sa Sta. Isabel, maliban sa mga nagsulputang bagong mga establisyimiento ng komersyo. 

businessman walking in kuala lumpur malaysia - asian man walking on the streets stock pictures, royalty-free photos & images

Tiyak na tiyak siya kung saan siya tutungo, bago siya sumakay ng tricycle at magpahatid sa kanilang bahay. Sa kalamayan. Bibili muna siya ng mga kalamay pampasalubong. Paborito ng kaniyang mga tiyo at tiya. Kilalang-kilala pa rin siya ng tinderang si Nana Gondang. 

“Aba Rustom! Mabuti’t nakabakasyon ka rito sa atin. Hindi ka ba masyadong abala?” pangungumusta nito. 

“Hindi naman po gaano, Nana Gondang. May vacation leave naman po kami kaya ayos lang po na mag-break muna kahit limang araw lang,” nakangiting paliwanag ni Rustom. 

“Ang laki-laki mo na! Siguro huling kita ko sa iyo ay binatilyo ka pa lamang. Ngayon, kay guwapong binata na!”

Nang maiabot na sa kaniya ang pinamili, nagsimula nang maglakad si Rustom patungo sa paradahan ng tricycle. Subalit nakuha ang atensyon niya ng isang pamilyar na matandang lalaking pilay ang isang paa, nakaupo sa isang giray na silyon, habang tumutugtog ng kaniyang gitara. 

Sa harapan ng matandang lalaki, may malaking lata ng gatas kung saan dito inilalagay ang mga limos o donasyon ng sinomang mahabaging mapapadaan sa kaniyang harapan. Nakatapat sa gitara ang isang mikropono kaya malakas ang tugtog ng gitara. Subalit tila madalang lamang ang nagbibigay ng pera sa kaawa-awang matanda. 

Lumapit si Rustom sa matandang lalaki. 

“Manong, pahiram ho ng mikropono ninyo. Kakantahin ko po iyang pinapatugtog ninyo, okay lang po ba?” masuyong tanong ni Rustom sa matanda. 

Pinagmasdan siya ng matandang lalaki, inaarok kung kakilala ba siya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Rustom. Binanatan niya ang kantang tinutugtog ng matanda. Huminto ang mga tao at napatingin sa kanila. Paanong hindi mapapahinto, napakaganda ng tinig ni Rustom!

Matapos ang kanta, nagpalakpakan ang mga tao sa paligid at isa-isa silang nagbigay ng pera sa lata ng matandang lalaki. May sumisigaw na kumanta pa siya ng isa. 

“Anong gusto mong kantahin ko?” nakangiting tanong ni Rustom sa isang lalaking may gulang na humiling na kumanta pa siya. 

“Minsan Lang Kita Iibigin ni Ariel Rivera,” saad ng lalaki. 

Bumaling si Rustom sa matandang lalaking tumutugtog. “Tatang, kaya n’yo bang tugtugin yung kantang sinabi niya?”

Nakanganga lamang ang matandang lalaki, tila nagugulat pa sa mga nangyayari. Sa halip na tumugon, sinimulan nitong kalabitin ang cords ng gitara, at nagsimula na ring umawit nang madamdamin si Rustom. Muli, napahinto ang mga tao upang makinig at panoorin siya. 

Pagkatapos, muling pumailanlang ang masigabong palakpakan! Naglagay ulit ng pera ang mga tao sa lata ng matandang lalaki. Punumpuno ito! Pinakamababa ang dalawampung piso. May naglagay pa ng limandaang piso! Mangiyak-ngiyak ang matandang lalaki dahil sa ginawa ni Rustom. 

“Salamat ho… ngayon lamang napuno ang lata ko dahil sa inyo,” naiiyak na pasasalamat ng matandang lalaki kay Rustom. 

“Huwag na ho kayong umiyak, Tatang. Ingatan po ninyo ang pera,” nakangiting sabi ni Rustom. 

“Teka, kumuha ka’t maghati tayo sa kinita…”

Ngunit agad itong pinigilan ni Rustom. 

“Tatang, huwag na ho. Sa inyo na ho iyan. Mas kailangan po ninyo,” saad ni Rustom. 

“Maraming salamat, hijo. Pagpalain ka nawa ng Poong Maykapal sa kabutihan ng iyong puso!” naiiyak na pasasalamat ng matandang lalaki kay Rustom. 

Napangiti si Rustom. Tinitigan niya ang matandang lalaki. 

“Hindi ho ba ninyo ako natatandaan?”

Nangunot ang noo ng matandang lalaki. Tila inaapuhap sa sapot ng kaniyang mga alaala ang mukha ni Rustom, kung kailan ba sila nagkaengkuwentro. 

“Noong bata ho ako, tinulungan po ninyo akong itaboy yung mga batang kalye na pinagtitripan ako, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan noon.  Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, Tatang.”

Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki. 

“Naku, ikaw na ba iyon? Hindi na kita nakilala. Ang laki-laki mo na at mukhang titulado na! Kaya ka pinagpapala ng Diyos ay dahil marunong kang tumanaw sa nakaraan. Pagpapalain ka pa ng Diyos dahil sa iyong busilak na puso!”

Bago tuluyang umalis, inabutan pa ni Rustom ng dalawang libong piso ang matandang lalaki, bago siya tuluyang sumakay sa tricycle patungo sa bahay ng kaniyang tiyo at tiya. 

Kinabukasan, nagulat na lamang si Rustom dahil marami siyang natanggap na mensahe mula sa Messenger na nagsasabing sikat at viral na siya sa social media. 

smartphone - a hand of a man holding a phone stock pictures, royalty-free photos & images

May kumuha pala ng video sa kaniya habang kumakanta at na-upload sa social media. Marami ang nabigyang-inspirasyon sa kaniyang ginawa. Marami sa mga sikat na news sites at TV network ang nag-set ng panayam sa kaniya. 

Higit sa lahat, bumaha ng tulong-pinansyal para sa tinulungan niyang matandang lalaking ang tanging ikinabubuhay ay ang pagtugtog sa kalsada. Sabay silang naitampok sa mga balita at talk show sa iba’t ibang mga TV network at online platforms. 

Isang patunay ito na kumikilos ang Diyos upang ibuhos ang Kaniyang mga biyaya sa mga sitwasyon at pagkakataong hindi inaasahan. 

More Stories