Mortal na Magkaaway ang Magkapatid Simula noong mga Bata pa Sila Hanggang sa Magdalagita Na; Paano Kaya Ito Maaayos ng Kanilang Ina?

Mortal na Magkaaway ang Magkapatid Simula noong mga Bata pa Sila Hanggang sa Magdalagita Na; Paano Kaya Ito Maaayos ng Kanilang Ina?

HeartbreakingInspiringStories

“Ano na naman ang nangyayari dito, Nerissa, Nessa?”

Nagdudumaling nagtungo si Nympha sa sala kung saan naroon ang kaniyang panganay na si Nessa at ang nakababata nitong kapatid na si Nerissa. Isang taon lamang ang agwat nila sa isa’t isa. Si Nessa ay 6 na taong gulang habang si Nerissa naman ay 5 taong gulang.

“Bad po si Ate! Kinukuha niya ang laruan ko!” umiiyak na sumbong ni Nerissa. Nakahalukipkip naman si Nessa habang tinitingnan ang pumapalahaw nang iyak na si Nerissa.

“Nessa naman, heto na naman ba tayo? Ikaw ang ate. Dapat hindi mo pinapatulan ang kapatid mo. Sisters should love each other,” pagpapagalit ni Nympha sa panganay na anak.

“Eh kasi Mama she’s a brat! Lahat na lang ng toys ko kinuha na niya,” sagot ni Nessa.

“Go to your room, Nessa! Baka mapalo kita,” utos ni Nympha sa panganay. Umirap naman ito at umakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kanilang silid. Niyakap naman ni Nympha ang bunso. Ito ang eksenang nabungaran ng kaniyang mister na si Joross.

“Anong nangyari na naman?” tanong ni Joross.

“Eh ‘di iyang si Nessa… pinaiyak na naman ang kapatid niya. Sumasakit na ulo ko sa dalawang iyan. Away nang away!” naiiritang sumbong ni Nympha sa kaniyang asawa.

Tumingala si Joross at nakita niyang nakasilip si Nessa. Mabilis din itong pumasok sa kuwarto nang makitang napatingin siya.

“Ganiyan talaga… mga bata eh. Maging pasensyoso na lang tayo,” himok ni Joross sa asawa.

Kapansin-pansin kasi na may paborito silang dalawa. Si Joross, malaki ang pagkiling kay Nessa habang si Nympha naman ay kay Nerissa. Marahil ay nararamdaman ng dalawang bata ang kanilang paboritismo.

Makalipas ang sampung taon. Mga dalagita na sina Nessa at Nerissa. Dala-dala nila hanggang sa kanilang paglaki ang isiping may paborito ang kanilang mga magulang. Lalo pa itong umigting nang mam*tay si Joross dahil sa isang malubhang sakit. Malayo ang loob niya sa kaniyang inang si Nympha.

“Saan ka galing? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na uuwi ka kaagad after school para may makatulong ako rito?” tanong ni Nympha nang minsang umuwi nang hapon na si Nessa. Galing siya sa paggawa ng kanilang proyekto sa paaralan.

“Hindi naman ako naglalakwatsa, may tinapos kaming project namin. Ayaw naman po ninyo akong magpapunta rito sa atin,” sagot ni Nessa.

“Lagi kang may katuwiran!” sabi ni Nympha.

Bagay na hindi na napigilan ni Nessa. “Ano po bang gusto ninyong lugaran ko? Kapag naman nanahimik ako, sabihin ninyo bastos ako. Kapag nagsalita naman, bastos pa rin. Ano ba talagang gusto ninyo, Ma?”

Lumapit si Nympha sa anak, Hindi siya nakapagtimpi. Nasampal niya ito. Nagitla rin siya sa kaniyang ginawa.

“N-Nessa, p-pasensiya ka na…” hindi rin makapaniwala si Nympha na napagbuhatan niya ng kamay ang anak. Kitang-kita naman ito ng kapatid na si Nerissa.

“Ma! Anong nangyayari dito? Ate? Anong ginawa mo kay Mama…” tanong ni Nerissa.

“Huwag na huwag kang sasabat dito dahil wala kang pakialam! Kahit kailan, pakialamera ka!” bulyaw ni Nessa sa kapatid.

“Aba naman Ate, hindi puwedeng hindi ako makikialam, Mama natin ang sinasaktan mo,” palabang buwelta ni Nerissa.

“Ako? Nanakit? Bakit hindi mo tanungin si Mama kung sino ang nanakit?” baling ni Nessa sa ina. “Sabagay, ikaw na naman ang kakampihan niya dahil ikaw naman talaga ang paborito kahit noong bata pa tayo! Si Papa lang naman ang nakaka-appreciate sa akin eh, si Papa lang!” sumbat ni Nessa.

“Tama na iyan! Nessa! Ano bang sinasabi mo?” Anong paborito?” tanong ni Nympha.

“Hindi ba totoo naman, Ma? Bata pa lamang kami, laging si Nerissa na lang ang sinusuyo ninyo kapag nag-aaway kami. Ako na lang lagi ang masama. Hindi na ninyo ako pinansin, Ma. Minsan nga, gusto ko nang sabihin sa inyo na anak din ninyo ako!” umiiyak na pagbubuhos ng sama ng loob ni Nessa.

“Anak, mahal ko kayong pareho ni Nerissa. Kaya lamang ako ganoon sa iyo kasi ikaw ang panganay. Ikaw ang ate. Inaasahan sa iyo na ikaw ang papalit sa amin ng Papa mo kapag nawala na kami. Dalawa lamang kayo ni Nerissa. Kung nawala kami paano na lang ang kapatid mo? Mahal na mahal ko kayong dalawa… dahil mga anak ko kayo!” umiiyak na sabi ni Nympha. Nanlalambot siyang napaupo sa kanilang sofa.

Ngayon lamang narinig ni Nessa ang mga katagang iyon kay Nympha kaya yumakap siya sa kaniyang ina. Gumanti na rin ng yakap si Nerissa. At iyon na ang simula nang unti-unting pagkakasundo ng magkapatid, at paglalapit ng loob ni Nessa at Nympha.

More Stories