Laking Pagtataka ng Ginang sa mga Pasa sa Katawan ng Batang Kalaro ng Kaniyang Anak; Hindi Siya Makapaniwala sa Kaniyang Natuklasan

Laking Pagtataka ng Ginang sa mga Pasa sa Katawan ng Batang Kalaro ng Kaniyang Anak; Hindi Siya Makapaniwala sa Kaniyang Natuklasan

FamilyHeartbreakingStories

“Mommy, bakit po wala pa si Nini?”

Napatingin si Marjorie sa kaniyang anak na si Janjan, 8 taong gulang, habang siya naman ay naglalaba ng mga damit gamit ang washing machine. Nang mga oras na iyon ay alas kuwatro ng hapon, at kadalasan, nagtutungo silang mag-ina sa parke ng kanilang subdivision upang maglaro, magbisikleta, at maglakad-lakad.

Sa mga ganoong oras ay nariyan na si Nini, ang kaedad na kapitbahay nila na bagong lipat lamang. Ito ang madalas na nakakalaro ni Janjan. Mga tatlong linggo pa lamang sila roon.

“Baka natutulog pa anak, hintayin mo lang, pupunta rin iyon dito para sunduin ka,” nasabi na lamang ni Marjorie kay Janjan. Sinabihan niya ang anak na magtungo muna sa sala at manood ng cartoons sa kanilang telebisyon.

Natutuwa si Marjorie dahil nagkaroon ng kaibigan si Janjan sa katauhan ni Nini. Subalit habang dumaraan ang mga araw na nagpupunta ang bata sa kanilang bahay, may mga napapansin siyang kakaiba rito.

Napapansin niyang masyadong seksi ang mga damit na isinusuot nito. Nababanaagan din niyang may bahid ng lipstick ang mga labi nito, o kaya naman ay may kolorete sa pisngi, na halatang binura lamang matapos hilamusan.

Minsan, gusto niyang tanungin ang bata. Hindi pa kasi niya nakakausap ang mommy nito. Gusto lamang niyang alamin kung paano ito inaalagaan ng kaniyang mga magulang. Batay kasi sa kaniyang obserbasyon, dalawa lamang sila ng kaniyang nanay sa bahay nila.

Maya-maya, dumating na rin si Nini. Tuwang-tuwa si Janjan nang makita ang kaibigan. Tinapos ni Marjorie ang kaniyang ginagawa at sinamahan na niya ang dalawa patungo sa parke.

Nang sila ay nasa parke na, napansin ni Marjorie na may mga maliliit na pasa si Nini sa kaliwang bisig nito. Hindi ito pasa nang nabangga lamang, pasa ito mula sa daliri dahil sa mahigpit na pagkakahawak.

Hindi na nakatiis si Marjorie. Tinanong na niya ang bata.

“Nini, anong nangyari sa arm mo?” usisa ni Marjorie. Kitang-kita niyang natakot ang bata sa kaniyang tanong. Yumuko ito.

“W-wala po. Wala po ito,” nakayukong sagot ni Nini.

Kinutuban si Marjorie. Nagsisinungaling ang bata. Malamang, may tinatago ito. Mailap ang mga mata. Hindi makatingin sa kaniya. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Nini. Umupo siya upang maging magkaantas ang kanilang mga mata.

“Tell me the truth, Nini. Anong nangyari sa arm mo? Sinasaktan ka ba ng Mommy mo?” tanong ni Marjorie. Tinitigan niya ang mga mata ng bata upang makita ang katotohanan sa mga mata nito.

“Si M-mommy po kasi… nagagalit po siya kapag hindi ko siya sinusunod sa mga utos niya,” naiiyak na tugon ni Nini.

“Ano bang mga utos niya sa iyo? Like what?” tanong ni Marjorie.

“Take my clothes off and face the camera…”

Naputol ang pagsasalita ni Nini nang tawagin ito ng kaniyang Mommy. Tiim ang paningin nito. Parang takot na takot namang nagpaalam si Nini at sumama na sa kaniyang Mommy.

Hindi nakatulog nang gabing iyon si Marjorie. Pabiling-biling siya sa kaniyang kama. Pakiramdam niya’y may mali sa nangyayari kay Nini. Kailangang may gawin siya.

Iniulit-ulit ni Marjorie sa kaniyang isipan ang huling sinabi ng bata, na naputol sa pagdating ng nanay nito. Take my clothes off and face the camera…

Kinilabutan si Marjorie. Hindi siya makapaniwala sa naisip niya. Posible kayang ibinubug*aw ng ina ang kaniyang anak? Hindi na nakatiis si Marjorie. Agad siyang tumawag sa kakilala niyang pulis at sinabi rito ang kaniyang hinala.

Batay sa mga detalyeng ibinigay ni Marjorie at masusing pagmamanman, madaling naisagawa ang operasyon. Sinugod ng mga pulis ang bahay nina Nini, at natuklasang ikinakalakal ng nanay nito ang bata sa mga dayuhan.

Hindi makapaniwala si Marjorie. Saka niya napagtagni-tagni ang mga obserbasyon niya sa bata; sa paraan ng pananamit nito at paminsang mga bakas ng kolorete sa mukha, sa kabila ng murang edad.

Nabalita ang nangyari sa kaso ni Nini, at ito ang nagbigay-daan upang mas lumitaw pa ang katotohanan. Hindi pala tunay na nanay ni Nini ang babaeng kasa-kasama niya. Ito pala ay kabit ng kaniyang ama.

Ayon sa kuwento ng tunay na ina ni Nini, kinuha ng babaeng ito si Nini mula sa kanila noong apat na taong gulang pa lamang ito, bilang paghihiganti sa ama nito, dahil sa ginawang pang-iiwan sa kaniya.

“Hindi magagawa ng isang tunay na ina ang lapastanganin ang kaniyang mga anak,” nasabi ni Marjorie sa tunay na ina ni Nini.

“Maraming salamat, Marjorie. Maraming-maraming salamat!” naiiyak na sabi ng tunay na ina ni Nini.

Tuluyang nakulong ang babaeng kumuha kay Nini sa patong-patong na kasong iginawad sa kaniya. Dumaan naman sa counseling si Nini upang hindi siya ma-trauma sa kaniyang mga naging karanasan.

More Stories