Ipinakilala ng Lalaki ang Kaniyang Nobya sa Kaniyang Ama; Ito na nga Kaya ang Kaniyang Mapapangasawa?

Ipinakilala ng Lalaki ang Kaniyang Nobya sa Kaniyang Ama; Ito na nga Kaya ang Kaniyang Mapapangasawa?

FamilyHeartbreakingStories

“Sinasagot na kita. Tayo na.” 

Parang eksena sa pelikula na niyakap ni Bart si Kelly, ang matagal na niyang nililigawang dalaga. Kay tagal rin niyang sinuyo ito, mga tatlong buwan, bago niya makuha ang matamis nitong oo, na tila musika sa kaniyang pandinig. 

“Hinding-hindi ka magsisisi na pinili mo ako at hinayaan mo akong mahalin ka, Kelly. Mahal na mahal kita!” sambit ni Bart sa kaniyang bagong nobya. 

“Kailan mo ako ipakikilala sa pamilya mo?” masuyong tanong ni Kelly sa kasintahan. “Gusto kong makilala ang nanay at tatay mo.”

“Sige, paplanuhin natin iyan. Sasabihan ko na si Daddy para ma-block na niya ang weekend niya. Usually kasi naggo-golf sila with his friends. I’m sure matutuwa siyang makilala ka,” masayang saad ni Bart. 

young couple laughing in restaurant - asian couple dating stock pictures, royalty-free photos & images

“Daddy mo lang? Nasaan ang Mommy mo?” tanong ni Kelly. 

“Matagal nang wala si Mommy. Nasa langit na siya. So hindi mo na siya ma-meet. Eh ikaw ba? Kailan mo ako ipapakilala sa parents mo as your official boyfriend?” pagpapa-cute ni Bart. 

“Unahin mo muna akong ipakilala sa parent mo. Nasa ibang bansa ang mga oldies ko, remember?” tugon naman ni Kelly. 

“Oo nga pala. Hindi bale, willing to wait naman ako,” sabi ni Bart. Kinuha niya ang kanang kamay ng bagong nobya at banayad na hinalikan. 

Pagkauwi sa bahay, masayang ibinalita ni Bart sa kaniyang amang si Edmundo ang tungkol sa kanila ni Kelly. 

“This girl is a really nice person. Napakasaya mo lately. I’m interested to know her better, tutal magiging bahagi na siya ng pamilya natin,” turan ni Edmundo. 

At dumating na nga ang Sabado. Dinner time. Ipinakilala ni Bart si Kelly sa kaniyang ama. 

“Nice meeting you sir,” ubod-ngiting sabi ni Kelly. Iniabot naman ni Edmundo ang kaniyang kanang kamay sa dalaga. Marahang pinisil naman ito ni Kelly. May kakaibang mensahe ito para kay Edmundo, pamilyar sa kaniya ang mga ganoong pisil, ganito ang galawan ng mahaharot na babaeng nakikipagkilala sa kaniya, lalo na’t alam ng mga ito na biyudo siya. Iwinaksi iyon ni Edmundo. Nobya ito ng kaniyang anak. 

“Nagkita na ba tayo, hija?” tanong ni Edmundo kay Kelly dahil parang nakita na niya ito. Hindi niya matukoy kung saan at kailan. 

“Hindi pa, sir… baka kamukha lang ako ng ibang tao na nakakasalumuha ninyo sa office. Kayo ho pala ang Daddy nitong si Bart. Magkasingguwapo ho kayo,” biro ni Kelly kay Edmundo. Tumitig siya sa mga mata nito habang kagat ang pang-ibabang labi. Hindi naman ito nahalata ni Bart, na abala sa paghahanda ng kanilang mesa. 

Sa buong panahon ng kanilang dinner ay nakatitig lamang nang makahulugan si Kelly kay Edmundo, bagay na hindi naman nakaligtas sa mapanuring mga mata nito. Sabagay, maganda si Kelly at talaga namang kahali-halina, subalit nobya ito ng kaniyang anak. Hindi siya ipinanganak kahapon. Nakikita niya sa mga mata ni Kelly na may interes ito sa kaniya. Bagay na hindi naman niya sinabi sa kaniyang anak na si Bart. 

Sa pagdaan ng mga araw, hindi nga nagkamali si Edmundo sa kaniyang sapantaha. Nagulat siya nang bumisita sa kaniya si Kelly sa kaniyang opisina. 

“K-Kelly? Kasama mo ba si Bart? What are you doing here? Paano mo nalaman ang office ko?” nagtataka ngunit nakangiti pa ring tanong ni Edmundo. 

japanese business man in the office - old asian professional man in the office stock pictures, royalty-free photos & images

“I asked Bart about this place, Tito. Nagluto po ako ng food para sa inyo. Bart told me that paborito ninyo ang pochero kaya I made one for you. Lunch na rin naman po kaya sabay na tayo,” sabi ni Kelly. 

Nagulat si Edmundo dahil dumiretso na si Kelly sa kaniyang mesa. Nag-set up na ito ng mga pinggan, kubyertos, baso, at ang dala-dala nitong pochero at kanin na nasa malaking lalagyan. 

“Ang sweet naman ng future daughter-in-law ko. Napakasuwerte naman ng anak ko’t maasikaso ang girlfriend niya,” kunwa’y pagpuri ni Edmundo kay Kelly. Sinadya niyang ipagdiinan ang salitang “daughter-in-law” at “girlfriend.”

“Yes tito. Let’s eat na po,” aya ni Kelly. 

Habang kumakain, talagang asikasong-asikaso ni Kelly si Edmundo. Siya ang naglalagay ng kanin at ulam sa pinggan nito. Sa puntong ito, hindi na komportable si Edmundo. 

“K-Kelly hija… tell me honestly, what are you doing? Anong gusto mo?” diretsahang tanong ni Edmundo. Napahinto sa pagsubo si Kelly. Nakipagtitigan nang malagkit kay Edmundo. Inilapat ang kaliwang kamay sa kanang kamay nito na nasa mesa. 

“Ikaw… ikaw ang gusto ko…” sagot ni Kelly. 

Agad na binawi ni Edmundo ang kamay. 

“Nobya ka ng anak ko. Kapag ikinasal kayo, magiging manugang kita. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo?” 

Tumayo si Kelly at lumapit kay Edmundo. Kumandong ito sa kaniyang mga hita. Lumapat ang mukha nito sa kaniyang mukha. Hinalikan siya. Masuyo. Hanggang sa hindi na namalayan ni Edmundo na napapatianod na siya. Lalaki lamang siya. Palay ang lumapit sa manok. Nakalimutan niyang nobya ng anak niya ang kahalikan niya… 

Doon na nagsimula ang lihim na relasyon nina Kelly at Edmundo. Nakokonsensya si Edmundo sa kaniyang ginagawa sa anak, subalit hindi niya maintindihan ang hatak sa kaniya ni Kelly. Hindi niya magawang maiwanan ito.

Masyado itong agresibo at napupunan ni Kelly ang kaniyang mga pangangailangan bilang lalaki, hindi lang sa kama, kundi sa mga pag-aasikasong hindi nagawa ng kaniyang yumaong misis, ang ina ni Bart. Halos araw-araw nagtutungo si Kelly sa opisina niya. 

Hanggang isang araw, hindi inaasahang nahuli ni Bart sa akto ng paghahalikan sina Kelly at Edmundo. Si Kelly mismo ang nagpapunta sa kaniya roon, bagay na ipinagtaka niya, dahil bakit pinapapunta siya nito sa mismong opisina ng kaniyang ama. 

“A-anong ibig sabihin nito? Magpaliwanag kayo!” galit na galit na sabi ni Bart. Marami naman sa mga empleyado sa labas ang nagbubulungan na. 

Hindi magkandatuto si Edmundo sa pagpapaliwanag sa anak. 

“A-Anak… magpapaliwanag ako… h-hindi ko sinasadya… si Kelly, si Kelly ang unang lumapit. Inakit niya ako, nilapitan niya ako…” paliwanag ni Edmundo. 

Nakapamaywang naman si Kelly sa mag-ama. 

“Ano, Edmundo? Masakit ba? Masakit bang mahuli sa akto at maloko? Ganiyan ang ginawa mo sa Mommy ko! Ganiyan ang ginawa mo sa kaniya kaya nasira ang buhay namin!” galit na galit na sabi ni Kelly. Napamaang naman ang mag-ama sa kaniya. 

“A-anong ibig mong sabihin?” gulat na tanong ni Edmundo. 

“Ako ang anak ni Divine, ang babaeng pinaasa mo at ginawa mong kabit! Oo, Bart… alam ko ang dahilan ng totoong pagkawala ng Mommy mo. Dumaan siya sa matinding kalungkutan nang malaman niyang may ibang babae ang walanghiyang ito, at iyon ang walang kamalay-malay kong Mommy! Well-researched ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapalapit sa iyo Edmundo, upang mapaghigantihan ko ang Mommy ko!”

“Hindi kita minahal, Bart. Ginamit lang kita para mapalapit sa Tatay mong hayop! Oo, pareho ko kayong tinikman. Nakita mo Bart kung gaano kahayop ang Tatay mo? Inilihim niya sa iyo ang relasyon namin. Pumayag siyang landiin ko siya. Hindi ka niya tunay na mahal. Sarili lang niya ang iniisip niya! Patawarin mo ako Bart kung nadamay ka pa rito, pero ikaw ang kailangan ko para maisakatuparan ko ang plano ko,” sabi ni Kelly sabay alis. 

businesswoman looking away while standing by window at office - asian woman in the office stock pictures, royalty-free photos & images

Nagtagumpay si Kelly sa kaniyang ginawa dahil nasira ang relasyon ng mag-ama. Sising-sisi naman si Edmundo sa kaniyang ginawa kay Bart. Bumukod ng ibang bahay si Bart upang respetuhin si Edmundo bilang kaniyang ama, dahil kung araw-araw niya itong makikita, baka masapak lamang niya ito at magkalimutan sila. 

Alam ni Edmundo na darating din ang pagkakataong mapapatawad siya ni Bart sa kaniyang mga ginawa. Hindi man ngayon, hindi man agad, ngunit sa takdang panahon… 

More Stories