Nabuntis ng Kaniyang Nobyo ang Paboritong Kapatid; Hindi Nila Inaasahan ang Gagawin Niyang Hakbang

Nabuntis ng Kaniyang Nobyo ang Paboritong Kapatid; Hindi Nila Inaasahan ang Gagawin Niyang Hakbang

HeartbreakingLoveStories

“Ate, p-patawarin mo ako, pero b-buntis ako—at si Randal, ang boyfriend mo, ang ama ng dinadala ko.” Kulang na lang ay mabuwal sa kinatatayuan niya si Alessandra matapos marinig ang sinabing iyon ni Ayesha, ang kaniyang bunsong kapatid na siya rin niyang pinakapaborito sa lahat. Hindi niya naman kasi inaasahan na ganitong klaseng balita pala ang bubungad sa kaniya, pagkauwing-pagkauwi niya galing Saudi kung saan siya nagtrabaho ng ilang taon para sa kanilang pamilya.

Umalingawngaw sa paligid ang tunog ng malakas na paglapat ng palad ni Alessandra sa pisngi ng kaniyang kapatid na nagpasinghap naman sa lahat ng nakakita no’n—ang kaniyang mga magulang, ang dalawa pa niyang kapatid na lalaki, at ang kaniyang nobyo na ngayon ay hindi na maipinta ang mukha.

“Ni hindi n’yo man lang ako hinayaang pumasok muna sa kwarto ko bago ninyo ako binigla sa kalokohang ’to?” anas ni Alessandra. “Papaano mong nagawa sa akin ’to, Ayesha?” galit na tanong pa niya habang patuloy sa pagtulo ang masaganang luha mula sa kaniyang mga mata.

“S-sorry po, ate. Hindi ko po napigilang mahulog sa nobyo mo ang loob ko,” umiiyak na pagsusumamo naman sa kaniya ng kapatid na halos yakapin na at halikan ang kaniyang mga binti’t mga paa nang bigla itong lumuhod sa kaniyang harapan.

“Alessandra, huwag mong sisihin ang kapatid mo… kasalanan ko’ng lahat ito—”

“Tumahimik ka!” Matalim naman ang tinging ipinukol ni Alessandra sa nobyo niyang si Randal nang tangkain nitong sumabat sa usapan nilang magkapatid. “Sino’ng may sabi sa ’yo na kapatid ko lang ang sinisisi ko rito?” tanong pa niya na nakapagpayuko naman sa kaniyang nobyo.

Matindi ang sakit na nararamdaman ni Alessandra nang mga sandaling iyon ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi niya magawang magalit kay Ayesha. Bagkus, umiiyak siya ngayon dahil nag-aalala siyang baka maranasan din ng paborito niyang kapatid ang sakit na nararanasan niya ngayon kung makakatuluyan nito ang kaniyang nobyo.

“Ate, handa akong hiwalayan si Randal, mapatawad mo lang ako. Handa akong lumayo kasama ang anak ko para lang maging masaya ulit kayo. Patawarin mo ako sa nagawa kong pagkakamali, ate! Mahal na mahal kita!” patuloy pa ring pagsusumamo ni Ayesha sa kaniya ngunit imbes ay tinabig niya ito palayo.

Unti-unti siyang humakbang papalapit kay Randal at kwinelyuhan ang lalaki bago niya ito seryosong tinanong. “Mahal mo ba ang kapatid ko?” Tango naman ang isinagot sa kaniya nito.

“M-mahal ko siya, Alessandra. Matagal ko nang gustong aminin sa ’yo pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Alam ko kung gaano ka katapang. Kilala kita—”

“Kung kilala mo ako, sana’y alam mo na gagawin ko ang lahat para sa kaligayahan ni Ayesha. Maging ang iparaya ka,” seryosong sagot naman ni Alessandra sa lalaki.

Dahil doon ay lalong lumakas ang iyak ni Ayesha na muli namang dinaluhan ni Alessandra at niyakap nang mahigpit. “Mahal din kita, kapatid ko, at hindi lang lalaki ang magiging dahilan para mawala ang pagmamahal kong ’yon para sa ’yo,” saad ni Alessandra kay Ayesha na ikinagulat ng lahat. Hindi nila akalain na magpaparaya siya nang ganoon na lang para lang sa kaniyang kapatid kahit pa sobra siyang nasasaktan sa ginawa ng mga ito. “Handa akong magparaya para sa ikaliligaya mo. Handa akong magsakripisyo ng sarili kong kaligayahan para lang maging maayos ang buhay mo. Ganoon kita kamahal, Ayesha, at hindi ’yon magbabago dahil kapatid kita,” dagdag pa ni Alessandra habang mahigpit na yakap ang kaniyang kapatid.

Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang labis na pagmamahal ni Alessandra sa kaniyang kapatid, dahil maging ang kasal ng mga ito na noon ay pinaplano niya para sa kaniyang sarili ay siya rin ang nag-asikaso. Bukod doon ay sinigurado niya ring magiging magada ang buhay ni Ayesha sa piling ni Randal bago siya bumalik sa ibang bansa upang ituloy ang kaniyang pagtatrabaho.

Mabuti na lang at hindi nagtagal ay nakalimutan din ng puso ni Alessandra ang pagmamahal niya para kay Randal dahil nakahanap din siya ng lalaking siyang magmamahal sa kaniya nang lubos. Ngayon ay pareho nang masaya sa kani-kanilang buhay may-asawa ang magkapatid na sa kabila ng pagsubok ay nanatiling matatag ang samahan, pagmamahalan at nangibabaw pa rin ang pagpapatawad nila para sa isa’t isa.  Isang patunay na wala nang titibay pa sa samahan ng nagmamahalang magkapamilya.

More Stories