Itinakwil ng Mag-Asawa ang Ampon Nilang Anak Dahil sa Isang Eskandalo; May Gusto Palang Sumira Rito

Itinakwil ng Mag-Asawa ang Ampon Nilang Anak Dahil sa Isang Eskandalo; May Gusto Palang Sumira Rito

FamilyHeartbreakingStories

“Wala kang utang na loob! Pagkatapos ka naming pag-aralin sa isang magandang unibersidad, ito pa ang gagawin mo sa amin!” galit na galit na sabi ni Don Santiago sa kaniyang ampon na si Pauline.

“Hindi po totoo ang nasa video. Wala po akong kasalanan!” pagtanggi ng dalaga.

Bata pa lamang si Pauline ay alam na niya na isa siyang ampon. Napakasuwerte nga niya dahil ang kumupkop sa kaniya ay ang mayamang mag-asawa na sina Don Santiago at Donya Digna. Itinuring siyang tunay na anak ng mag-asawa, minahal siya ng mga ito, pinag-aral sa kilalang unibersidad nang tumuntong siya sa kolehiyo, lahat ay ibinigay sa kaniya ng mga kinagisnang magulang. Parehong baog ang mag-asawa kaya hindi na magkakaroon ng sariling anak, kaya naman ibinuhos kay Pauline ang lahat ng atensyon. Ngunit isang iglap ay masisira ang tiwala ng mga ito sa kaniya dahil sa kinasangkutang eskandalo.

Nagsimulang magalit ang mga magulang nang mapanood ng mga ito ang ginawa niyang pakikipag-away at pananakit sa isang lalaking pilay sa labas ng pinapasukang unibersidad. Nag-viral ang videong iyon sa internet. Dahil sa ginawa niya ay nasira ang pangalan ng kaniyang mga magulang na matagal na iningatan ng mga ito. May-ari pa naman ang mga ito ng isang malaking kumpanya sa bansa.

“Walang kalaban-laban ‘yung lalaking may kapansanan, anak. Bakit ganoon ang ginawa mo sa kanya? Nakakahiya, hija!” sabad naman ni Donya Digna.

“Wala nga akong kasalanan. Siya ang may kasalanan, paniwalaan niyo naman po ako. Ako po ang biktima rito, mama!” giit niya sa ina.

Sari-saring negatibong reaksyon ang natanggap niya sa mga nakapanood ng video. Ang iba’y masasakit na salita ang ibinato sa kaniya pati sa kaniyang mga magulang na may sinasabi pa naman sa lipunan. Labis ding nakaapekto ang pumutok na eskandalo sa negosyo ng kanilang pamilya. Umatras ang ilang malalaking kliyente dahil sa kinasangkutang eskandalo. Maging sa pinapasukang unibersidad ay sirang-sira ang pangalan ni Pauline.

“Ang kapal ng mukha. Ampon na nga lang, binigyan pa ng kahihiyan ang mga magulang!” sabi ng isang galit na estudyante.

“Napaka-inggrata ng babaeng ‘yan!” sabad naman ng isang guro.

Dahil sa narinig ay hindi niya napigilan na maluha sa sobrang awa sa sarili.

“Wala akong kasalanan. Hindi niyo alam ang totoong nangyari,” bulong niya sa isip.

Sa sobrang sama ng loob ng mga magulang ay itinakwil siya ng mga ito. Pinalayas siya sa bahay ng mag-asawa. Mabuti na lamang at nagmagandang loob ang isa sa kanilang mga kasambahay, sinabi nito na maaari siyang tumuloy sa inuupahang bahay ng anak nito. Binawi rin ng kaniyang mga magulang ang ATM at kotse niya.

Habang nag-e-empake ng mga gamit ay ‘di sinasadyang may narinig siyang nag-uusap sa labas ng kaniyang kwarto. Dali-dali niya iyong pinakinggan. Dinig na dinig niya ang pag-uusap ng kanyang tiyahing si Rosanna at ang anak nitong si Marko. Ikinagulat niya ang narinig.

“Sa wakas ay wala na sa bahay na ito ang ampon nina Kuya Santiago. Umalis na rito ang sampid na iyon!” wika ng babae.

“Pasalamat ka sa akin, mommy, kung ‘di dahil sa akin ay hindi magagalit sina tito kay Pauline. Wala silang kaalam-alam na gawa-gawa lang ang video!” sagot naman ng anak.

Nagtawanan nang malakas ang mag-ina.

Maya-maya ay nakita siya nina Rosanna at Marko na pababa sa hagdan. Gulat na gulat ang mga ito nang makita siya. Ang buong akala ng dalawa ay wala na siya sa bahay at umalis na.

“T-teka, ‘di ba pinalayas ka na rito?” nagtatakang tanong ng tiyahin.

Taas noo siyang humarap sa mga magulang.

“Mama, papa, bago po ako umalis, nais ko pong pakinggan niyo ito. Iniabot niya sa mga magulang ang hawak na rekorder. Nang pakinggan ng mga ito ang rekorder ay ‘di makapaniwala ang mag-asawa. Walang kaalam-alam ang mag-inang Rosanna at Marko na palihim niyang inirekord ang pag-uusap ng mga ito. Lumabas ang totoo na wala siyang kasalanan sa nag-viral na video. Plinano ng mag-ina na siraan siya sa mga magulang. Binayaran ng mga ito ang isang lalaki na magpanggap na pilay para dukutan siya. Dahil may kaalaman sa martial arts ay ipinagtanggol lang ni Pauline ang sarili kaya nagawa niyang saktan ang lalaki. Pinalabas ng mag-ina na siya ang may kasalanan, in-edit ni Marko ang video at ang ipinakita lang ay ang aktong pananakit niya sa lalaki at hindi ang buong pangyayari. Ginawa iyon ng mag-ina para itakwil siya ng mga magulang at ang mag-ina ang makinabang sa mamanahin niya sa mga ito. Ang pagkakamali lang ng mag-ina ay masyadong malakas ang boses ng mga ito habang nag-uusap at hindi hindi napansin na naroon pa siya sa loob ng kwarto at palihim na nakikinig.

“’Di ko inasahan na magagawa mo sa amin ito, Rosanna. Itinuring kitang tunay na kapatid, kahit alam kong anak ka lamang ni papa sa pagkakasala. Ginamit mo pa ang iyong anak para isakatuparan ang masama mong balak. Simula ngayon ay ayoko nang makita ang mga mukha ninyo sa bahay ko. Nang dahil sa inyo ay muntik nang masira ang pamilya ko. Lumayas kayo!” galit na galit na sabi ni Don Santiago.

Lulugo-lugong umalis sa malaking bahay ang mag-ina. Labis naman ang pagsisisi ng mag-asawa sa ginawa nila sa anak.

“Patawarin mo kami, anak. Hindi kami nakinig sa iyo,” wika ni Donya Digna.

“Masyado lang kaming nagpadala sa aming damdamin, anak. Patawarin mo kami ng mama mo, hija,” saad naman ni Don Santiago.

“Pinatawad ko na po kayo. Kahit kailan ay hindi ko po magagawang bigyan kayo ng kahihiyan dahil may respeto po ako sa inyo. Kahit hindi niyo ako tunay na anak ay hindi ko magagawang sirain ang inyong reputasyon at pangalan.”

“Patawad, anak kung iyan ang iyong naramdaman. Para sa amin ng mama mo, ikaw ay tunay naming anak. Mahal na mahal ka namin!” sambit pa ng papa niya.

“Salamat po. Mahal na mahal ko rin po kayo!”

Ipinost nila sa mga social media account ang pag-uusap ng mag-inang Rosanna at Marko upang malinis ang pangalan ni Pauline at ng kanilang pamilya. Malaki ang naitulong niyon para mawala ang masamang imahe ng dalaga at ng mga magulang niya. Naging normal na uli ang buhay ni Pauline at nagsibalikan na ang mga kliyente sa negosyo ng mama at papa niya. Hindi na rin nagpakita pa sa kanila ang mag-inang Rosanna at Marko.

More Stories