Sa Unang Pagkikita ay Niligawan Agad ng Katrabaho ang Dalagang Ito, Luha na Naman ang Kaniyang Nakamit Dito

Sa Unang Pagkikita ay Niligawan Agad ng Katrabaho ang Dalagang Ito, Luha na Naman ang Kaniyang Nakamit Dito

HeartbreakingInspiringStories

“Sigurado ka bang gusto mo akong ligawan, Jordan? Kahapon mo lang ako nakilala, hindi mo pa alam kung anong tunay na ugali ko,” pag-aalinlangan ni Tessie, isang umaga nang yayain siyang magkape ng katrabaho niya sa bagong trabahong pinasukan niya. 

“Wala, eh, unang kita ko pa lang sa mga mata mo, ang lakas na agad ng kabog ng dibdib ko. Nabighani agad ako, kaya wala na akong pakialam kung ano man ang ugali mo, kaya ko ‘yang tiisin basta’t nakatingin ka lang sa akin,” nakangiting sambit nito dahilan upang siya’y bahagyang kiligin at mapangiti. 

“Naku, napakabolero mo naman! Paano kung hindi ako pumayag na ligawan mo ako?” pagpapakipot niya pa saka lumumbaba sa harapan ng binata. 

“Makakatanggi ka pa ba kapag sinabi kong mahal na kita?” diretsahang sambit nito na labis niyang ikinagulat. 

“Ano? Mahal mo na agad ako? Eh, kahapon nga lang tayo nagkita! Grabe ka naman!” patawa-tawa niyang sambit. 

“Wala naman sa tagal ng pagkikita o pagkakakilala ‘yan, eh, nasa puso ‘yan! Kaya maniwala ka sa akin, mahal na kita. Liligawan na kita, ha? Bawal ka na tumanggi!” giit nito habang unti-unting lumalapit sa kaniya saka siya mahigpit na niyakap dahilan upang lalo siyang kiligin. 

Kahit na ligawin naman ang dalagang si Tessie, wala pa rin siyang nagiging nobyo sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Agad naman niyang tinatanggap kung may magnais na manligaw sa kaniya, pinapakitaan niya naman ang mga nanliligaw sa kaniya ng kabutihan at higit sa lahat, agad naman niyang pinakikilala sa kaniyang mga magulang ang mga ito. Ngunit kahit pa ganoon, palagi pa rin siyang lumuluha dahil sa mga hindi siguradong lalaking basta lang pumasok sa buhay niya. 

Kahit ganoon na ang kaniyang nararanasan, hindi pa rin siya nadadala. Palagi niya pa ring tinatanggap ang kung sinong nais manligaw sa kaniya. Sumasama pa rin siya agad sa tuwing yayaing lumabas. Pakiramdam niya kasi, mayroong mali sa kaniya at nais niya iyong malaman dahilan upang kahit na kinakabahang muling masaktan, siya’y sumusugal. Bukod pa ro’n, nais niya na rin talagang magkanobyo dahil siya’y nasa wastong gulang na upang bumuo ng sariling pamilya. 

Kaya naman, nang may biglang nagtapat sa kaniya ng damdamin sa unang araw nang pagpasok niya sa bagong trabaho, hindi niya alam ang kaniyang gagawin. Natatakot mang masaktang muli, sumama at nakipagkilala pa rin siya sa kaniyang bagong manliligaw na pakiramdam naman niya, nagsasabi ng totoo. 

Ang paglabas nilang iyon ay nasundan pa nang nasundan hanggang sa umabot na ng dalawang linggo at doon na siyang nagdesisyong sagutin ito. Pakiramdam naman niya kasi, base sa mga pinapakita nito sa kaniya, totoo ang nararamdaman nito. Napaniwala rin siya nitong ang pagmamahal ay wala sa tagal nang pagsasama dahilan upang mabuo ang desisyon niyang makipagrelasyon na rito. 

Kinabukasan, galak na galak siyang pumasok sa trabaho dahil ito na ang araw na sasagutin na niya ang naturang binata. Binilhan niya pa ito ng makakain at gumawa pa siya ng isang liham na naglalaman ng kaniyang desisyon. 

Ngunit pagkapasok na pagkapasok niya sa trabaho, nagulat na lang siya nang hindi na siya pinapansin ng naturang binata. ‘Ika niya, “Baka abala lang sa trabaho, mamaya naman, kakain kami nang sabay,” saka na siya nagsimulang magtrabaho. 

Kung dati’y hinihintay siya nito sa labasan, labis siyang nagtaka dahil hindi siya nito hinintay ngayon dahilan upang tawagan niya ito. 

Tila lumubog siya sa kinauupuan niya nang marinig ang mga katagang sinabi nito, “Pasensiya ka na, Tessie, titigil na ako sa panliligaw sa’yo,” dahilan upang siya’y mapaluhod na lang. 

Mangiyakngiyak siyang naglakad pauwi at pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kaniyang ina nang makita siyang luhaan. 

“May isang lalaki na namang sumuko sa panliligaw sa’yo, ano? Tessie, anak, wala sa’yo ang mali, nasa mga lalaking gusto ang madaliang proseso ng pagmamahal ang pagkakamali,” sambit nito habang siya’y yakap-yakap. 

Doon niya napagtantong tama nga ang kaniyang ina. Ang huling lalaking ito ang pinakamabilis niyang napagdesisyunang sagutin ngunit kahit pa ganoon, inayawan pa rin siya nito. 

“Darating din ang lalaking para sa akin, ‘yong hindi nagmamadali’t rerespetuhin ang desisyon ko,” buntong hininga niya habang tinitingnan ang mga litrato nila ng naturang lalaki saka na niya ito binura katulad ng mga litrato niya kasama ang ibang lalaking nanligaw sa kaniya. 

Hindi pa man niya natatagpuan ang lalaking magmamahal sa kaniya nang tunay, nalaman na niya ngayon ang dahilan kung bakit palaging nauudlot ang matamis na simula ng ligawang pinapasukan niya. 

More Stories