Pinagtawanan ng Lalaki ang Dating Siga sa Lugar Nila Dahil ‘Under de Saya’ na raw Ito Ngayon; Mapapahiya Siya sa Ituturo Nitong Leksyon

Pinagtawanan ng Lalaki ang Dating Siga sa Lugar Nila Dahil ‘Under de Saya’ na raw Ito Ngayon; Mapapahiya Siya sa Ituturo Nitong Leksyon

InspiringKarmaStories

Kaarawan ng isa sa mga kabarkada ni Garry kaya naman kumpleto sila sa bahay nito. Nakahanda na ang mesa, ang mga beer at pulutang kanilang pagsasaluhan ngayong gabi sa pagdiriwang na iyon. Ngunit masama ang tingin ni Garry sa isa sa mga kaibigang naroon din ngayon sa kasiyahan… si Junie, ang dating kilalang siga sa kanilang lugar.

Paano kasi, simula nang ikasal ito at magkaanak ay napakabihira na kung sumama ito sa kanilang magtotropa. Palagi kasi itong hindi pinapayagan ng kaniyang asawa na ikinaiinis naman ni Garry. Hindi niya alam kung bakit ang isang ‘sigang’ katulad ni Junie ay naging ‘under de saya’ na ngayon sa isang babae lang! Hindi katulad niya, na isang tunay

“Pare, dagdagan mo naman ang tagay mo. Aba’y minsan ka na nga lang namin makasama, ganiyan ka pa,” sita ni Garry nang makitang kaunti lang ang alak na iniinom ng kabarkada.

“Naku, pare, ayaw ko kasing magpakalasing nang sobra. Alam n’yo na, kabuwanan kasi ng misis ko ngayon kaya mahirap na. Baka mamaya’y bigla na lang siyang mapaanak, pagkatapos ay lasing ako. Paano ko siya madadala n’yan sa ospital, hindi ba?” maayos namang sagot ni Junie sa kaniya na agad namang naintindihan ng iba sa kanilang mga kabarkada, ngunit hindi ni Garry.

“Sus!” Dumahak pa siya bilang tanda ng kaniyang labis na disgusto sa dating kaibigan. “Ang sabihin mo, under de saya ka na ngayon sa asawa mo!” aniya pa na ikinabigla naman ng kaniyang mga kabarkada.

Nagulat man ay minabuti ni Junie na huwag na lamang patulan si Garry. “Lasing ka na yata, pare. Ako’y uuwi na lang,” paalam pa niya na agad namang tinanguan ng iba.

Ngunit si Garry ay talagang hindi pa tapos sa kaniyang pang-iinsulto. “O, saan ka pupunta? Uuwi ka na ba sa asawa mo? Masiyado kang takot doon, e, napakadali namang palitan n’on. Hindi naman kagandahan ang asawa mong ’yon, pare!” tatawa-tawang dagdag pa ni Garry, at iyon ang tila nakaabot sa dulo ng pisi ni Junie.

“Tumigil ka na, pare,” saad pa ni Junie na may kasama nang pagbabanta. Ngunit imbes na tumigil ay tumayo pa si Garry at sinuntok sa mukha ang kaibigan!

“Ngayon, alam mo na kung sino sa ating dalawa ang tunay na lalaki!” sabi pa niya kasabay ng pag-alala kung papaano siyang inayawan ng noon ay nililigawang si Marjory para sa sigang si Junie.

Ang totoo ay hindi lang naman dahil sa pagiging under de saya ni Junie ang dahilan kung bakit siya galit sa kaibigan. Iyon ay dahil ang babaeng napangasawa nito ay ang babaeng nililigawan niya rin noon na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan kahit na may asawa na rin siya!

“Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa akin dahil hindi ikaw ang pinili ng asawa ko?” Tumayo si Junie at tatawa-tawang itinanong iyon sa kaniya. “Iyan mismo ang dahilan kung bakit, pare. Natatakot siya noon na kung sa ’yo siya mapupunta ay hindi mo siya tatratuhin nang tama, dahil lang sa tingin mo’y mas mataas ang antas ng lalaki kaysa sa kanilang mga babae, ’tulad ng ginagawa mo ngayon sa asawa mo,” sabi pa sa kaniya ni Junie. Hindi naman kasi lingid sa kanilang lahat na sinasaktan at inaabuso ni Garry ang kaniyang asawa.

“Pero ito lang ang sasabihin ko sa ’yo, pare. Hindi basehan ng pagiging isang tunay na lalaki ang pagiging siga at hindi pagsunod sa kahit sino, dahil ang tunay na lalaki ay ’yong mga kayang bumuhay ng pamilya at ’yong mga kayang tratuhin nang tama ang kanilang mga asawa… at kung under de saya ang tawag mo sa gan’on ay bahala ka. Panatilihin mo ang ganiyang pag-iisip mo nang sa ganoon ay hindi mo kailan man maranasan kung paano sumaya sa piling ng isang mapagmahal na pamilya!”

Pagkatapos n’on ay tinalikuran siya ni Junie at umalis ito upang umuwi sa kaniyang asawa. Nagpasiya na ring umuwi noon si Garry, dala ang mga litanya ni Junie na paulit-ulit niya pa ring naririnig sa kaniyang isip.

Ngunit ganoon na lang ang pagkalumo ni Garry nang sa kaniyang pag-uwi ay hindi na niya maabutan pa ang asawa. Tinakasan siya nito, dahil hindi na nito kaya ang ginagawa niya! Ngayon ay mag-isa na naman si Garry sa buhay. Tama ang sinabi ni Junie na kailan man ay hindi niya mararanasan ang pagkakaroon ng masayang pamilya kung hindi niya babaguhin ang katuwiran niya! Ngayon ay maiinggit na lang siya sa tuwing makikita niya kung gaano kasaya si Junie kapag kasama nito ang kaniyang pamilya, kahit pa tinatawag niya itong under de saya.

Dahil doon ay napagpasiyahang magbago ni Garry. Sinundan niya ang yapak na dati ay tinahak ni Junie at umaasa siyang isang araw, mararanasan din niyang maging masaya sa piling ng kaniyang magiging pamilya.

More Stories