Nawalan na ng Tiwala sa Kaniyang Sarili ang Doktor na Ito; Isang Pangyayari ang Muling Magpapabalik ng Kaniyang Kumpiyansa

Nawalan na ng Tiwala sa Kaniyang Sarili ang Doktor na Ito; Isang Pangyayari ang Muling Magpapabalik ng Kaniyang Kumpiyansa

InspiringMiracleStories

Bagsak ang balikat na nilisan ng doktor na si Leo ang kanilang tahanan. Dala niya ang kaniyang mga bagahe dahil ngayon ang araw kung kailan nakatakda siyang mangibang bansa upang magbakasyon. Masakit man para sa kaniya na lisanin muna pansamantala ang propesyong pinangarap niya, para kay Leo ay ito lang ang paraan upang makalimutan niya ang nangyari, dalawang buwan na ang nakalilipas.

Sa unang pagkakataon kasi ay hindi niya nailigtas ang buhay ng kaniyang pasiyente. Doble pa ang bigat na kaniyang dinadala dahil hindi basta kung sino lang ang pasiyenteng ito, dahil ito ay ang matalik niya ring kaibigan… si Lilien, na lihim niya ring minamahal noon pa man. Dalawang buwan na ang nakararaan ngunit hindi pa rin siya nakakausad sa pagkawala nito. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang nangyari. Sinisisi niya ang sarili kahit pa noon pa man ay maliit na lang talaga ang tyansa nitong mabuhay.

Wala na rin kahit ang kumpiyansa niya sa sarili. Wala na siyang ganang gawin ang dating mga nakagawian. Wala na ang kagustuhan niyang tuparin ang kaniyang mga pangarap dahil wala na ang taong nais niyang pag-alayan ng mga ito… wala na, dahil hindi niya ito nailigtas.

Nakarating na si Leo sa airport. Hindi rin nagtagal at agad din siyang nakasakay sa eroplanong magdadala sa kaniya sa ibang lugar kung saan pipilitin niyang magsimula ulit. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari ang gumulantang sa kaniya, sa kalagitnaan ng kanilang biyahe!

“Mayroon bang doktor sa eroplanong ’to? Tulungan n’yo ako! Ang asawa ko! Ang asawa ko!” paghihisterikal ng isang lalaki na agad na nagpaangat sa tingin ni Leo.

Biglang dumagundong ang kaniyang puso. Hindi niya alam kung tatayo ba siya upang tumulong dahil nagsisimula na naman siyang kwenstiyonin ang sariling kakayahan. Pinagpapawisan siya nang malagkit, pagkatapos ay natataranta pa siya dahil sa naririnig niyang sigawan.

Nagkakagulo na ang lahat ng tao sa eroplano, dahil walang ni isang doktor na nakasakay doon ngayon! Ngunit bigla na lang nagliwanag ang paligid ni Leo. Hindi niya alam pero parang naririnig niya ang boses ni Lilien at sinasabi nitong tulungan niya ang mag-asawa…

Kaya naman dali-daling tumayo si Leo at nagpakilalang doktor sa mga ito. “Doktor ako, ano’ng nangyayari?”

“D-dok, tulungan n’yo ang asawa ko! Buntis siya… h-hindi pa dapat siya manganganak pero bigla na lang siyang dinugo! A-ang anak namin, tulungan n’yo, pakiusap!” halos mangiyak-ngiyak na pakikiusap ng lalaki sa kaniya habang nakaluhod ito at magkasalikop ang mga palad.

Agad naman niyang niyuko ang asawa nitong ngayon ay tila nanghihina na. Kinalma niya ang kaniyang sarili. Huminga siya nang malalim… pagkatapos ay ginawa niya ang dapat niyang gawin.

Wala nang buhay ang sanggol nang ilabas ito ng kaniyang ina. Maitim na ang buong katawan nito dahil pumulupot sa leeg nito ang sarili nitong pusod. Dahil doon ay bahagyang nataranta ang kalooban ni Leo, ngunit bigla na naman niyang naalala ang tila bulong na narinig niya kanina.

Hindi niya sinukuan ang sanggol. Pinilit niyang isalba ang buhay nito kahit pa alam niyang napakababa na lang ng tyansang mabuhay ito… ngunit maya-maya pa, umalingawngaw sa paligid ng eroplano ang malakas na unang uha ng sanggol na milagrong nakaligtas sa tiyak na kapahamakan, sa tulong ng dakilang doktor na si Leo!

Napuno ng palakpakan at natutuwang hiyawan ang paligid. Panay ang pasasalamat ng mag-asawa sa kaniya na ngayon ay walang pagsidlan ang tuwa! Ngunit ang lahat ng iyon ay balewala kay Leo, dahil ang nasa isip niya lang ngayon ay si Lilien. Tila kasi nakikinikinita niya sa kaniyang balintataw ang nakangiti nitong mukha na animo nagsasabing mahusay ang ginawa niya!

Naging laman ng maraming balita sa telebisyon, radyo at internet si Leo. Binansagan din siyang dakilang doktor ng mga tao dahil naisalba pa niya ang halos wala nang buhay na sanggol! Bukod pa roon ay nakatanggap din siya ng napakaraming oportunidad na unti-unting nagpanumbalik ng kumpiyansa niya sa kaniyang sarili.

Itinuloy pa rin ni Leo ang kaniyang bakasyon, ngunit sa pagkakataong ito ay may determinasyon na siyang bumalik pagkatapos n’on. May direksyon nang muli ang kaniyang buhay at salamat sa sanggol na nailigtas niya. Ang totoo ay hindi lang naman siya ang tumulong sa mga ito, dahil natulungan din nila siyang matutuhang sa buhay ay may mga pagkakataon talagang hindi umaayon sa gusto natin ang mga pangyayari… ngunit hindi dapat tayo sumuko dahil hindi naman laging gano’n ang mangyayari. Minsan ay kailangan lang nating magpakatatag at maniwala sa sarili natin.

More Stories