Miracle

Mga kwentong sumasalamin sa himala at milagro mula sa Maykapal na kapupulutan ng aral ng mga Pilipino.

Next
Hindi Naniniwala sa Diyos ang Binata; Isang Milagro ang Makapagpapabalik sa Kaniyang Pananampalataya

Hindi Naniniwala sa Diyos ang Binata; Isang Milagro ang Makapagpapabalik sa Kaniyang Pananampalataya