Palaging may Nagtatangkang Manloob sa Bahay ng Mag-Ina Ngunit Hindi Ito Nagtatagumpay; Magugulat Sila nang Makita Kung Bakit

Masayang naglalaro sa parke ang batang si Pearl habang binabantayan ng kaniyang inang si Miel, isang nars. Ngayon lang ito nagkaroon ng bakasyon mula sa mahabang trabaho sa ospital. Kailangan rin niya ito upang makapag-move on siya mula sa paghihiwalay nila ng asawa.

Pinag-iisipan niyang maigi kung aalis na siya sa trabaho bilang nars at humanap na lang ng trabaho kung saan hindi na siya aalis pa ng bahay. Tutal nauuso naman ang work-from-home na set up.

Habang iniisip ni Miel ang lahat ng ito ay nataranta siyang makitang may malaking aso na lumapit sa kaniyang anak. Agad niyang tinaboy ang aso at nilapitan si Pearl.

“Ayos ka lang ba, anak? Nasaktan ka ba?” pag-aalala ng ginang.

“Ayos lang naman po ako, ‘ma, hindi naman po siya nakalapit sa akin,” saad naman ng bata,

Sa inis ni Pearl ay pilit niyang hinanap ang amo nito upang komprontahin sana. Nang bigla niyang makita naman ang isang matandang lalaki na parang nahihirapan sa paghinga.

“Ginoo, ayos lang po ba kayo? Kailangan n’yo po ba ng tulong?” sambit ni Pearl.

“Isa po akong nars. Tatawag lang po ako ng ambulasya upang madala kayo sa ospital,” dagdag pa nito.

Advertisement

Habang naghihintay ng ambulansya ay naglapat ng paunang lunas si Pearl sa matanda.

“Huwag kang aalis sa tabi ko, Miel, kailangan ko lang sagipin ang buhay ng lalaking ito,” saad ng ina.

Sa wakas ay dumating na ang ambulansya at kinuha na ang matanda. Pagkatapos noon ay wala nang balita pa si Miel kung ano ang nangyari sa matanda.

“Nakapagdesisyon na ako, anak. Dito na lang ako sa bahay para maalagaan kita. Hindi ko rin naman kayang ipagkatiwala ka sa isang yaya lalo na kung hindi natin kamag-anak,” saad ng ina.

“Paano naman po ang trabaho n’yo, ‘ma? Napakagaling n’yo pong nars. Tiyak akong nailigtas ninyo ang buhay ng matandang iyon,” paghanga ng anak.

“Hahanap ako ng trabaho kung saan nasa bahay lang ako. Marami nang trabaho ngayon sa online. Mas ayos ‘yun dahil palagi na tayong magkakasama, ‘di ba?” saad naman ni Miel.

Masaya naman si Pearl sa ideyang ito. Hindi na nga siya makapaghintay pa na tuluyan nang umalis ang ina sa trabaho sa ospital.

May ilang buwan na ring nagtatrabaho si Miel bilang isang virtual assistant. Dahil dalawa lang silang mag-ina sa kanilang bahay ay nangangamba rin siya para sa kanilang kaligtasan. Sa tuwing gising nga siya sa madaling araw ay panay ang tingin niya kung nakasaradong maigi ang mga pinto at bintana.

Advertisement

Isang gabi, habang nagtatrabaho ang ginang ay may narinig siyang kaluskos. Kinabahan siya ng matindi kaya agad niyang itinigil ang ginagawa at marahang nag-tsek ng kabahayan. Wala siyang makitang kakaiba ngunit hindi matapos ang kabog ng kaniyang dibdib.

Bigla na lang niyang napansin na bahagyang nakabukas ang kanilang sliding window. Nilibot niya ang mga mata at doon nga ay nakita niya ang paa ng isang taong nagtatago sa likod ng kurtina.

Dahan-dahan siyang umakyat muli ng silid at saka kinandado ito. Tulog na tulog naman ang anak niyang si Pearl. Sa puntong ito ay kung anu-ano na ang pumasok sa kaniyang isip.

“Diyos ko po, iligtas mo kami sa masamang taong ito. Huwag n’yo po kaming pabayaan,” nangangatog na sambit ni Miel.

Agad siyang tumawag ng pulis at nahuli naman ang salarin. Isang binatang kilala na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit hindi pa rin natatapos ang kaniyang pangamba dahil alam niyang may mga kaibigan at kamag-anak ito na maaaring bumalik sa kanilang bahay.

Takot na takot si Pearl para sa buhay nilang mag-ina.

Ilang araw ding binantayan ng mga tanod ang kanilang lugar. Kahit paano ay nakampante naman siyang magiging ligtas silang mag-ina. Ngunit isang araw ay biglang may narinig na naman si Pearl mula sa labas ng bahay. Pagsilip niya ay mayroon na namang lalaking gustong manlolob sa kanila.

Tumawag muli siya sa pulisya upang ipasuri ang bahay. Ngunit walang sinuman ang nakapasok. Ang tanging kakaibigang nakita lamang ng mga pulis ay isang malaking aso na umaaligid sa kanilang bahay.

Advertisement

“Aso n’yo ba ito? Baka ito lang ang nakita mo,” tanong ng isang pulis kay Pearl.

“Sigurado po akong nakakita ako ng isang taong gustong mag-akyat bahay sa amin. May CCTV sa iskinotang ito. Maaari natin iyong tingnan upang malaman kung sino talaga ang nais manloob sa aming bahay,” pakiusap ng ginang.

Ni-review ng mga awtoridad ang nasabing CCTV at doon nila nakita ang isang kahanga-hangang bagay.

Madalas na palang may nagtatangkang manloob sa bahay ng mag-ina ngunit hindi ito natutuloy dahil sa malaking aso na iyon. Tuwing gabi ay lagi itong nakapaligid sa kanilang bahay na tila nagbabantay.

Tiningnan maigi ni Pearl ang naturang aso.

“Parang nakita ko na ito. Hindi ko lang matandaan,” saad niya.

“‘Ma, iyan po ‘yung malaking aso sa parke na akala mo’y sumugod sa akin. Natatandaan ko na po siya! Siya rin po ang dahilan kung bakit natin nakita ang matandang lalaking inatake sa puso,” saad naman ni Miel.

Ngayon ay naaalala na ni Pearl ang lahat. Tama ang sinabi ng kaniyang anak.

Advertisement

Nilapitan ni Pearl ang aso at kahit na ubod ito ng laki ay maamo ito sa kanila.

“S-sino kaya ang amo nito? Bakit siya laging narito at bakit niya tayo inililigtas palagi?” pagtataka ng ginang.

Nakakita ni Pearl ng address sa collar nito. Pinuntahan nila ang naturang lugar upang isauli na rin ang aso at ipaalam sa may-ari ang ginawang kabutihan nito para sa kanila.

Ngunit nagulat sila sa kanilang napag-alaman. Wala nang nakatira sa inuuwian nitong bahay dahil sumakabilang buhay na raw ang matandang nakatira roon ilang linggo ang nakakalipas. Nang makita ni Pearl ang larawan ay nagulat siyang makita ang mukha ng lalaking iniligtas niya noon sa parke.

“Inatake siyang muli dalawang linggo na ang nakalipas. Hindi na siya nakaligtas doon,” saad ng isang kapitbahay.

Hindi makapaniwala si Pearl sa nangyari. Parang ang aso ay nagbibigay ng pasasalamat dahil kahit paano ay nadugtungan ang buhay ng amo nito.

Sa kabilang banda naman ay naniniwala itong si Pearl na isang anghel ang asong ito na gumagabay sa kanila.

Mula noon ay kinupkop na lang ng mag-ina ang aso. Malaking tulong ito dahil matinding bantay ito ng bahay. Simula nang dumating ito doon ay hindi na nangangamba pa si Pearl na may makakapasok sa kanilang bahay na masasamang loob.

Advertisement

Tila hulog ng langit kung isipin ni Pearl ang pagdating ng aso sa kanilang buhay na mag-ina. Para sa kanila’y ito ang ipinadala ng Diyos upang sila’y bantayan at panatilihing ligtas.