Isinandal na ng Lalaki ang Kaniyang Kapalaran sa Magaling na Manghuhula, Mangingilabot Siya sa Matatanggap na Sagot

Isinandal na ng Lalaki ang Kaniyang Kapalaran sa Magaling na Manghuhula, Mangingilabot Siya sa Matatanggap na Sagot

InspiringMiracleStories

“Noel, tara naman magsimba sa Linggo. Ang dami nating biyayang natatangap at magkakasunod-sunod pa,” wika ni Ella ang asawa ng lalaki habang kumakain sila ng agahan.

“Ella, lahat ng iyon ay dahil sa pagpupursige natin, pagpupursige ko at gabay ni Nanay Julia. Lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo dahil lahat ng mga pangitain niya at pagpapayo ay sinunod ko rin,” masayang sagot naman nito sa kaniya.

“Pero ang lahat ng iyon ay galing pa rin sa Panginoon. Ano ba ‘yung sumama ka naman sa amin kahit isang beses lang?” pakiusap muli ng babae sa kaniyang mister.

“Ito na naman tayo, hindi ko naman sinasabing hindi ‘yun galing sa Kaniya. Ang akin lang, hindi naman kasi natin Siya nakakausap, hindi Siya nakakapagbigay ng eksaktong mangyayari sa trabaho ko, sa kapalaran ko, sa pera natin. Hindi katulad ni Nanay Julia na direktang nakakapagsabi sa akin ng lahat. Pinagpapasalamat ko naman ang lahat sa Panginoon pero dinadaan ko nalang kay Nanay Julia ang lahat. Wala na akong oras para magsimba-simba o magdasal pa kasi hindi naman ako nagkukulang sa pag-aalay at pagbabayad kay Nanay Julia,” inis na paliwanag ng lalaki. Magsasalita pa sana si Ella ngunit tinikom na lamang niya ang kaniyang bibig at napabuntong hininga.

Mula nang maging magkasintahan ang dalawa ay hindi na talaga pala-simba ang lalaki kahit nga sobrang kasalungat nito ang pagiging malapit ni Ella sa Panginoon. Alam niya na ang mga ganoong bagay ay hindi pinipilit dahil naniniwala siyang darating ang araw na magigising ang lalaki kapag narinig na nito ang tawag sa kaniya ng Maykapal.

Ngunit simula nang makilala ng kaniyang asawa si Nanay Julia na isang magaling na manghuhula at nakakabasa raw ng ikakabuti ng mga tao para sa kanilang hinaharap ay ito na ang naging sentro ng kaniyang pananampalataya. Lahat ng galaw nito ay pinapakunsulta niya sa matanda at lahat din ng sabihin ng babae ay siya nitong susundin. Nariyang lumipat sila ng bahay, lumipat si Noel ng trabaho, nagtapon ng mga gamit at kung ano-ano pa na aayon sa swerteng binabasa ng matanda sa kaniya. Hindi makontra ni Ella ang mga ito dahil nakikita niyang sunod-sunod nga ang swerte sa kanilang buhay ngunit labis na nababagabag ang kaniyang damdamin dahil mas lalong lumalayo ang kaniyang asawa sa totoong Lumikha.

“O, bihis na bihis ka ata ngayon? Sasama ka bang magsimba sa amin?” maligayang bati ni Ella ng mapansin niya na mukhang aalis ang kaniyang asawa sa araw ng linggo.

“Aalis tayo kasi na-promote ako sa trabaho! Kagabi lang!” sigaw ni Noel sabay yakap sa kanya.

“Wow, congrats, dad!” mabilis na sagot niya sa lalaki.

“Magbihis na kayo, dalhan mo na rin si Kelly ng ilang damit at pupunta tayo sa isang sikat na park sa Pampanga. Tatlong oras ang byahe kaya maghanda ka ng mga kailangan natin, okay?” dire-diretsong saad ni Noel sa kaniya.

“Pero araw ng linggo ngayon, may Sunday school si Kelly at may simba rin ako. Ako rin ang magbabasa sa altar ngayon,” mabilis din na singit ng babae.

“Ella naman, ‘wag mo naman sirain ang kasiyahan ko para lang sa mga ganyan mo. Wala naman natutulong sa atin ‘yang pagsisimba mo. Tumawag ka na lang sa kanila, sabihin mo may emergency ka kaya hindi ka makakapunta,” baling ni Noel sa kaniya.

Walang nagawa si Ella kung ‘di sundin ang kaniyang asawa kahit nga napakabigat nito sa kaniyang kalooban.

“Dad, nagmamaneho ka, mamaya na ‘yung pagtitext,” sita ni Ella sa lalaki habang sila ay nasa byahe.

“Huwag kang mag-alala, mommy, I can handle this! Tsaka kliyente ko itong mga kausap ko,” sagot ni Noel sa kaniya habang nagmamaneho at gumagamit ng telepono.

“Daddy, thank you for everything,” wika ni Kelly ang pitong taong gulang ni Noel at kaagad niyang sinilip ito sa salamin upang ngitian. Ngunit bago pa man siya makasagot sa bata ay naramdaman na niya ang malakas na pwersang nakapagpaikot sa sasakyan nila. Kitang-kita ng kaniyang mga mata ang kaniyang mag-ina na naaksidente. 

Hindi malaman ni Noel kung ilang minuto na ang lumipas, basta ay nagising na lamang siyang napakasakit ng kaniyang buong katawan at duguan din ang kaniyang ulo. Nilingon niya ang kaniyang mag-ina at pareho itong walang malay sa likuran. Doon niya nakita na nagkabanggan sila ng isang truck at isa pang kotse na siyang gumawa ng malaking trapiko sa daan. Kaagad niyang hinatak si Ella at Kelly upang ilabas sa kotse ngunit hindi na ito sumasagot.

“Nanay Julia, Nanay Julia… Tulungan mo ako,” bulong ni Noel habang yakap ang dalawa.

“Noel, No-el, sa Diyos ka tum-awag, sa Diyos,” naghihingalong sabi ni Ella. Sa mga oras na iyon, tanging “tulong” lamang ang nasisigaw ng lalaki. Walang lumalapit ni isa sa kaniya at pare-parehas na naghihintay ng ambulansya.

Hanggang sa nadala na silang tatlo sa ospital at kritikal ang lagay ng kaniyang asawa at anak.

“Sir, milagro na lang po ang inaasahan natin ngayon,” wika ng doktor sa kanya.

Napaluhod si Noel “Panginoon, kung totoong naririnig Mo ako, kung totoong nandiyan Ka para sa akin at para sa pamilya ko parang awa Mo na. Iligtas Mo ang mag-ina ko, Panginoon! Panginoon! Kahit ngayon lang patunayan Mo sa akin na naririnig mo ako!” hagulgol ng lalaki at ilang oras niya itong iniluhod sa Panginoon. Hanggang sa lumabas ang doktor.

“Sir, naniniwala pa akong Panginoon ang nagligtas sa mag-ina niyo. Ayos na po ang puso nilang dalawa, naalis na po ang mga bubog na pumasok sa kanilang katawan at kanilangan na lamang nilang magpagaling. Huwag lang po kayong mawala ng pag-asa at patuloy po kayong manampalataya. Naniniwala akong mas bibilis po ang paggaling nila,” saad sa kaniya.

Sa mga oras na iyon ay tumindig ang lahat ng balahibo ni Noel at mas lalo pa siyang napaiyak. Ngayon, alam na niya na totoo ang Panginoon at mas makapangyarihan Ito sa lahat ng Kaniyang mga nilikha. Mas naintindihan niya ngayon ang sinasabi ng kaniyang asawa na matuto siyang tumawag sa Maykapal dahil mas mabilis pa Ito sa lahat ng swerteng binabasa sa kaniya noon ni Nanay Julia, at ngayo’y napatunayan niyang iyon ay totoo nga. Simula noon ay naging mas malapit na ang lalaki sa Panginoon at mas nakita niya ang totoong swerte ng kaniyang buhay – ito ay ang araw-araw na buhay na biyaya sa kanila ng Maykapal.

More Stories