Lihim na Pagtingin Lang ang Kayang Iukol ng Binata sa Kaniyang Napupusuan; Kailan kaya Niya Maisasatinig ang Bulong ng Kaniyang Puso?

Lihim na Pagtingin Lang ang Kayang Iukol ng Binata sa Kaniyang Napupusuan; Kailan kaya Niya Maisasatinig ang Bulong ng Kaniyang Puso?

FamilyFunStories

“Anak, may irereto ako sa’yo.”

Halos maibuga ni JC ang kinakain niya nang marinig ang sinabi ng kaniyang ina.

Napangiwi siya. “‘Ma, bakit naman biglaan ‘yan?” naiilang na tanong niya sa ina.

Pinandilatan siya nito. 

“Anong biglaan? Ang arte-arte mo, wala ka man lang nagustuhan sa mga nireto ko dati!”

Ang mata naman niya ang nandilat dahil sa sunod na sinabi nito.

“Anak… baka naman hindi babae ang gusto mo?” nakangiwing tanong nito.

Napahalakhak siya sa haka-haka nito. Kung ano-ano talaga ang naiisip ng nanay niya! 

“Mama, hindi! Hindi ko naman ililihim ‘yun sa’yo kung b*kla man ako,” natatawang sagot niya.

“Kung ganoon ay bakit wala ka man lang nobya? Pogi ka naman, may maayos na trabaho, at mabait! Bakit wala kang ipinapakilala sa akin?” tila takang-takang usisa ng kaniyang ina.

Natahimik si JC bago sinulyapan ang kasambahay nila na si Noreen, na noon ay abala sa pagsasalin ng juice sa mga baso nila.

Napayuko siya bago umamin sa ina. Malalaman at malalaman din naman nito ang totoo.

“Ang totoo po ay may nagugustuhan na ako, Mama,” aniya.

“Ano? Sino?” gulat na tanong nito.

“Sikreto muna po. Mukhang malabo na sagutin niya ako. Hindi raw kasi kami magkapantay sa buhay. Pakiramdam niya ay hindi mo siya magugustuhan,” aniya bago muli ay pasimpleng pinukol ng tingin si Noreen.

Nakayuko lang ang dalaga, ngunit alam niya na nakikinig ito sa usapan nila.

Tumaas ang boses ng kaniyang ina.

“Naku, JC, sinasabi ko sa’yo, ha! Ayoko ng manugang na kung sino-sino lang. Gusto ko ‘yung edukado at may breeding! Dadalhin ko sa party sa Sabado si Jenna, ‘yung irereto ko sa’yo, para makilala mo siya,” pinal na wika ng kaniyang Mama.

Bago pa siya makapiyok ay naiwan na siya nitong mag-isa sa mesa.

Noon niya narinig ang tinig ni Noreen.

“Sabi ko naman sa’yo, Sir JC. Hinding-hindi ako matatanggap ng Mama mo,” malungkot na wika ng dalaga.

Ilang buwan na rin siyang nanliligaw kay Noreen ngunit tila malabong maging sila. Ayaw kasi nito na bigyan siya ng tyansa, sa takot nito na maliitin lamang ito ng kaniyang ina. 

Hindi naman niya ito masisisi, dahil kung minsan ay talagang may pagkamatapobre ang Mama niya.

Dumating ang araw ng party. Ika-animnapung kaarawan ng kaniyang ina, kaya naman malaki ang selebrasyon.

Marami ang imbitado, at magandang-maganda ang ayos ng malawak nilang bakuran.

Ang kaniyang ina ay halos hindi magkandaugaga nang dumating ang panauhing pinakahihintay nito. Ang dalagang si Jenna.

“Hijo, ito si Jenna! Nakilala ko sa salon sa mall. Kakauwi lang niya galing Amerika, doon kasi niya tinapos ang pag-aaral niya,” pagpapakilala nito sa dalaga.

Tipid na nginitian niya ang dalaga bago inilahad ang kaniyang kamay.

Sa totoo lang ay talagang maganda ito at sopistikada. Ngunit walang ibang maramdaman si JC para sa magandang dalaga. Hindi tulad ng nararamdaman niya sa tuwing malapit sa kaniya si Noreen.

“Walang boyfriend si Jenna, anak. Parang ikaw rin, walang girlfriend,” singit pa ng kaniyang ina bago ito nagpaalam na iiwan muna sila.

Napailing na lamang si JC sa inasta ng ina. Halatang-halata kasi ito.

“Pasensya ka na sa Mama ko. Gustong-gusto na talaga kasi niya na mag-asawa ako,” natatawang sabi niya kay Jenna.

Halos buong gabi ay si Jenna ang naging kausap niya. Wala naman siyang maipintas sa magandang dalaga. Aliw na aliw nga siya sa pakikipag-usap dito, dahil matalino ito at masaya kausap.

Marami rin itong alam na kalokohan, kaya naman hindi niya maiwasan na maaliw sa personalidad ng dalaga. 

Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin maiwasan ni JC na sundan ng tingin ang nag-iisang babae na itinatangi ng kaniyang puso, si Noreen. Ang ganda-ganda pa rin kasi nito kahit na mababakas sa mukha nito ang pagod.

Napapitlag siya nang magsalita si Jenna.

“Naku, mukhang wala naman pala akong tyansa sa’yo,” anito. May nanunuksong ngiti sa labi nito. 

“Type mo siya, ano? Halata naman, kanina ka pa nakatitig,” anito habang nakatingin na rin kay Noreen.

Hindi na siya nakapagkaila. 

“Bakit hindi mo lapitan? Malay mo siya na pala ang para sa’yo,” udyok nito.

Sa huli ay inamin niya rin na gusto niya man si Noreen ay ayaw niya na ipagpilitan ang sarili rito, lalo pa’t hindi naman ito matatanggap ng kaniyang ina.

“Gusto kasi ni Mama, mga kagaya mo. May kaya at edukado. ‘Yung may breeding. Ayoko naman na maliitin ni Mama si Noreen dahil talagang mag-aaway kami,” himutok niya sa bagong kaibigan.

“Ipaglalaban mo ba siya kung bibigyan ka niya ng tyansa?” seryosong tanong ni Jenna.

Wala sa loob na tumango siya. Gustong-gusto niya talaga si Noreen. Maganda ito, at napakabait.

“Tutulungan kita. Pero pagkatapos ng gagawin ko, ikaw naman ang dapat na maging matapang,” nakangiting sabi ng dalaga.

Bago pa man siya makapag-usisa ay tumayo na si Jenna. Dire-diretso itong naglakad at sadyang binangga ang isang waiter.

Nagulat siya sa sumunod na nangyari. Nag-eskandalo si Jenna! Kesyo raw matatanda ang mga bisita, hindi masarap ang pagkain at wine, at kung ano-ano pang reklamo.

Laglag ang panga niya sa ginawa ng dalaga. 

“Ang pangit-pangit ng party na ‘to!” Iyon ang sinabi Jenna bago ito nag-walk out.

Ang kaniyang ina naman ay hindi makapaniwalang lumapit sa kaniya.

“Anak, ayoko sa Jenna na ‘yan, ha! Naturingang nakapag-aral, pero walang modo!” inis na inis na reklamo ng ina niya.

Noon lang napagtanto ni JC ang ginawa ni Jenna para sa kaniya. Ipinamukha nito sa nanay niya na hindi lahat ng nakapag-aral ay edukado, at hindi iyon ang dapat basehan sa pamimili nito ng mamanugangin.

Kaya naman naglakas loob na rin siyang umamin sa kaniyang ina.

“‘Ma, ang totoo po ay may nagugustuhan po akong iba, si Noreen. Alam ko po na hindi siya pasok sa hinahanap mo, pero gustong-gusto ko talaga siya. Sana po ay hindi kayo humadlang,” pakiusap niya sa ina.

Sa gulat niya, ang hinihintay niyang galit ng ina ay hindi dumating.

Bagkus ay napailing ito.

“Sabi ko na nga ba. Akala mo ba hindi ko napansin ang mga patingin-tingin mo kay Noreen? Ayoko sana sa kaniya dahil sa estado niya. Pero sa nakita ko, mukhang hindi ko dapat sukatin ang pagkatao ni Noreen base sa kung ano siya. Mabait at magalang naman ang batang ‘yun. Hindi sakit ng ulo. Kaya bibigyan ko siya ng tyansa,” litanya ng kaniyang ina.

Sa sobrang tuwa ay nayakap ni JC ang kaniyang ina. Mukhang sa wakas ay magkakaroon na ng katuparan ang lovelife niya!

Makalipas ang ilang buwan pang panliligaw niya kay Noreen, sa wakas ay nakamit niya na ang matamis nitong “oo”.

Buong pusong tinanggap ng kaniyang ina ang relasyon nila. 

Nais sana ni JC na pasalamatan si Jenna sa ginawa nito, ngunit hindi niya na itong muli pang nakita. Maging ang kaniyang ina ay wala ring maibigay na impormasyon ukol sa babae.

Inisip na lamang niya na ito si kupido na nagpanggap na tao para sa tulungan siya sa buhay pag-ibig niya na s*ksakan nang komplikado!

More Stories