Sinagip ng Lalaking Ito ang Kaniyang Buhay nang Siya ay Muntik Nang Mapahamak; Bunga Pala Iyon ng Kabutihan ng Kaniyang Ama Noon

Unang araw ng buwanang dalaw ni Jasmine at inatake siya ng matinding pananakit ng sikmura kaya naman naisipan niya na lang na magpaalam sa boss niya sa trabaho upang umuwi at magpahinga. Agad naman nitong inaprubahan ang kaniyang hiling kaya naman pauwi na sana siya noon sa bahay.

Binagtas ni Jasmin ang kahabaan ng kalsadang iyon upang makarating siya sa sakayan ng bus pauwi. Hindi niya kasi kayang magmaneho kaya iniwan na lamang niya ang kaniyang sasakyan sa opisina at nagpasyang mag-commute na lamang. Ayaw naman niyang istorbohin ang kaniyang mga magulang na alam niyang parehong abala sa ospital dahil ang mga ito ay parehong doktor.

Tatawid na sana si Jasmine noon sa isang pedestrian lane nang bigla siyang makaramdam ng labis na pagkahilo. Dahil doon ay hindi niya napansing parating pala ang isang humaharurot na kotse na muntik nang sumagasa sa kaniya kung hindi nga lamang siya nilapitan ng isang hindi kilalang lalaki at biglang itinulak nang buong puwersa!

Kitang-kita ni Jasmine nang bigla itong tumilapon dahil nahagip ng kotse ang braso nito sa ginawang pagliligtas sa kaniya. Kung hindi ito naging maagap at ipinain ang sariling buhay para sa kaniya, malamang, ngayon ay wala na siya!

Nagkagulo ang mga tao. Maya-maya pa ay narinig na ni Jasmine ang pagwang-wang ng ambulansya na mabilis silang nirespondehan. Halos wala nang maintindihan si Jasmine hanggang sa sila ay makarating na ng ospital. Doon lamang natandaan ni Jasmine ang lahat.

Wala naman siyang natamong malubhang sugat mula sa nangyaring aksidente bukod sa gasgas sa kaniyang braso, ngunit ang lalaking nagligas sa kaniya ay nagkaroon ng malaking hiwa sa noo nito matapos nitong humampas sa kanto ng isang poste. Agad na tumayo si Jamine upang puntahan ito at naabutan niyang tinatahi na ng mga doktor ang sugat nito.

Mangiyak-ngiyak si Jasmine habang lubos na nagpapasalamat sa lalaki na nagpakilalang Hermy. “Hindi ko po alam kung papaano ko kayo pasasalamatan nang buo, sir. Kung hindi po dahil sa inyo ay baka wala na ako ngayon, dahil sa kaskaserong driver ng kotseng ’yon!” aniya pa ngunit tinapik lamang nito nang marahan ang kaniyang balikat.

“Huwag kang mag-alala, hija. Hinabol talaga kita kanina dahil hindi mo napansing naihulog mo ang ID mo. Nang tingnan ko ang ’yong pangalan ay agad kong nakilala kung kanino kang anak kaya naman hindi ako nagdalawang isip na gawin ’yon kanina, dahil ang ama mo ay minsan ding iniligtas ang buhay ng aking mag-ina,” nakangiti pang sabi nito sa kaniya na agad namang ikinagulat ni Jasmine.

Ikinuwento nito sa kaniya na noon daw, bago pa siya ipanganak ay nagkaroon din ng aksidente sa daan at kabilang doon ang isang mag-asawa. Buntis noon ang babae at dahil sa aksidente ay nanganib ang buhay nito at ng bata sa kaniyang sinapupunan. Nang dalhin ito sa ospital ay kinailangan na nitong operahan agad ngunit hindi mauumpisahan ang operasyon hangga’t wala pang pambayad ang asawa ng buntis dahil iyon ang protocol sa ospital. Namomroblema na ang asawang lalaki dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng malaking halaga ng pera.

Mabuti na lamang at isang matapang na doktor ang nagpasyang sumalungat sa protocol ng kanilang ospital kahit pa kapalit n’on ay ang panganib na baka siya ay mawalan ng trabaho. Ginamot nito ang kaniyang mag-ina nang libre at sa awa ng Diyos ay pareho nito silang nailigtas!

Ang doktor na iyon ay walang iba kundi ang ama ni Jasmine habang ang mag-inang iniligtas naman nito ay ang asawa’t anak ng lalaking nagligtas sa kaniya ngayon. Napakapambihira talaga ng panahon at kahit ilang taon na ang nakalipas ay gumawa pa rin ito ng paraan upang muling pagtagpuin ang kanilang mga landas.

Bawat isa ay ginamit ang kanilang sariling kakayanan upang makatulong at mailigtas ang buhay ng iba, kapalit ng sarili nilang mga kapakanan. Muling nagkita-kita ang bawat pamilyang ngayon ay nagkabayaran ng utang na loob at dahil doon ay nag-viral ang kanilang kwento na siya namang naghatid ng inspirasyon sa iba.

Samantala, hindi nagtagal ay nahuli rin ang kaskaserong driver ng kotse at ito ay natimbog sa salang pagmamaneho ng lasing. Humingi naman ito ng tawad sa kaniyang mga napinsala ngunit hindi iyon sapat upang siya ay madala kaya naman pinatawad nila ito, ngunit hindi nila iniurong ang kaso.