Iniligtas ng Dakilang Doktor ang Mag-ina sa Tiyak na Kapahamakan, Ibabalik ng Panahon ang Kaniyang Kabutihan

Iniligtas ng Dakilang Doktor ang Mag-ina sa Tiyak na Kapahamakan, Ibabalik ng Panahon ang Kaniyang Kabutihan

LoveMiracleStories

“Tulong! Tulong! ʼYong buntis nasagasaan!”

Eksaktong pagsilip ni Doktor Ventura mula sa kaniyang sasakyan upang sana ay i-check lamang kung bakit traffic ay narinig niya ang sigawang iyon mula sa kumpulan ng mga tao. Nabigla siya sa narinig at agad na bumaba mula sa kaniyang sasakyan upang tingnan kung ano ang nangyari.

“Naku, tulungan nʼyo ang buntis! Nabundol siya ng sasakyan!” natatarantang hiyaw muli ng isang ale na agad na nagpakabog sa dibdib ng doktor.

Sinilip niya ang lugar na pinagkukumpulan ng mga tao at namataan doon ang isang buntis na nakahandusay sa kalsada. Dug*uan ang ulo nito at mukhang nasa bingit ng kapahamakan, pati na rin ang sanggol sa sinapupunan nito.

“Tabi! Magsitabi kayo, doktor ako!” agad niyang sigaw upang mahawan ang mga taong nakapalibot sa pasiyente.

Lumuhod siya sa harap ng ginang upang tingnan ang pulso nito at lapatan ito ng first aid kung kinakailangan. Tumawag na rin siya ng ambulansya.

Nagmulat ng mata ang ginang at inabot nito ang kaniyang kamay.

“Doc, iligtas mo po ang baby ko, please!” pakikiusap nito habang lumuluha ang mga mata.

“Relax ka lang, misis. Maililigtas ko kayo ng baby mo kung mananatili kang kalmado. Kailangan nating maampat ang pagdurugo ng noo mo para hindi ka maubusan ng dugo, okay?” malumanay niyang saad. Pinilit niyang magawing kalmado ang kaniyang tinig upang kahit paano ay maibsan ang takot na nararamdaman ng kaniyang pasiyente, kahit na ang totoo ay alam niyang hindi maganda ang lagay nito.

“Salamat po, doc.”

Tinanguan lamang ni Doctor Ventura ang ginang. Hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa dumating ang ambulansya.

Pakiramdam ni Doctor Ventura ay responsibilidad niya ang mag-ina, since, sa kaniya ito humingi ng tulong. Kaya naman siya na rin ang doktor na nagsagawa ng operasyon nito.

Ginawa ni Doctor Ventura ang lahat upang mailigtas ang mag-ina. Nang araw kasing iyon ay siya ring araw na kailangan na nilang ilabas sa sinapupunan ng ginang ang sanggol na dinadala nito.

Napakadelikado ng lagay nito kaya naman talagang matinding pag-iingat ang kanilang isinagawa para lang matapos ang operasyon nang walang napapahamak.

Isang milagro na ngang maituturing na nailigtas niya ang mag-ina nang sabay! Ang buong akala niyaʼy isa lamang sa mga ito ang kaya niyang iligtas.

Samantala, laking pasasalamat ni Mrs. Gamboa, ang babaeng naaksidente, dahil sa pagliligtas sa kanila ni Doctor Ventura.

Nangako siya sa kaniyang sarili na tatanawin niyang malaking utang na loob ang ginawa ng doktor sa kaniya at sa kaniyang anak.

Lumipas ang panahon at nawalan na ng balita si Mrs. Gamboa kay Doktor Ventura, dahil kinailangan nitong mangibang bansa. Ganoon pa man ay hindi siya nakalimot na ikuwento sa kaniyang anak ang kabayanihan nito hanggang sa ito ay lumaki na.

Iyon ang dahilan kung bakit ginusto ring maging doktor ng anak ni Mrs. Gamboa na pinangalanan niyang Matteo.

Ilang taon pa nga ang lumipas at isa na itong ganap at magaling na doktor!

Sa kabila ng tinatamasang tagumpay ay hindi pa rin nalilimutan ni Matteo ang pangako niya sa kaniyang sarili na hahanapin niya amg taong nagligtas sa kanila ng ina…ngunit sa kaniyang paghahanap ay isang masamang balita ang kaniyang nakuha.

“Na-diagnose po sa isang malubhang sakit si Doctor Ventura at hanggang ngayon ay nakaratay pa rin sa higaan niya sa kanilang bahay. Nagsimula na silang maghirap dahil halos nagastos na nila ang lahat ng kanilang ipon dahil sa kaniyang pagpapagamot. Malaking halaga po ang kailangan naming malikom upang matuloy ang kaniyang operasyon,” paliwanag ng isa sa mga nag-aasikaso sa fundraising activities para kay Doctor Ventura. Nakita lamang niya ito sa internet nang pagtiyagaan niyang hanapin ang doktor sa social media.

Nakaisip ng magandang gawin si Matteo at iyon ay ang siya na ang bahala sa lahat ng gastusin ng itinuturing niyang super hero. Kahit na ngayon lamang niya ito makikita at makikilala. Siya na rin ang espesiyalistang titingin at magsasagawa ng operasyon nito. Ibabalik niya ang kabutihang ginawa nito sa kaniya noon.

Pangalawang buhay ang ibinigay ni Doctor Ventura sa mag-inang Mrs. Gamboa at Matteo. Kaya naman sa paglipas ng panahon, ay muli iyong ibinalik ni Matteo rito.

Ngayon ay nagpapalakas na lamang si Doktor Ventura dahil naging successful ang kaniyang operasyon. Malaki ang pasasalamat niya kay Matteo tulad ng laki ng pasasalamat ng mga ito sa kaniya noon.

More Stories