Galit Siya sa Kababata Dahil Inagaw Nito ang Lalaking Gusto Niya; Sa Pag-alis Nito, Magkaroon Kaya Siya ng Tiyansa sa Pag-ibig?

Galit Siya sa Kababata Dahil Inagaw Nito ang Lalaking Gusto Niya; Sa Pag-alis Nito, Magkaroon Kaya Siya ng Tiyansa sa Pag-ibig?

FunKarmaStories

“Hoy, Peggy! Anong ginagawa mo? Nagjo-jogging ka? Bata pa tayo, mataba ka na! Ano namang naisipan mo at nagsimula kang mag-ehersisyo?” nakangising sigaw ni Fiona sa kababatang si Peggy. 

Dire-diretso sa pagtakbo ang babae, Tila hindi siya narinig, kahit na alam niyang imposible ‘yun. 

“Hindi ka na papayat!” pahabol na buska niya pa sa babae. 

Inis na inis siya kay Peggy. At alam na alam niya kung bakit ganoon na lamang ang pagkulo ng dugo niya sa babae. 

Dahil kay Tristan na kababata rin nila. Bata pa lang sila ay gustong-gusto niya na ang lalaki. 

Subalit imbes na siya, si Peggy ang nagustuhan ng lalaki. 

Hindi nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. At hindi niya iyon maunawaan. Siya ang pinakamaganda at pinakasikat sa eskwelahan nila, kaya paanong hihigit sa kaniya si Peggy? Samantalang kinakantiyawan nga ito dahil mataba ito? 

Simula noon ay itinuring niya nang mortal na kaaway si Peggy. 

Kaya naman nang umalis si Peggy at ang pamilya nito upang manirahan sa ibang lugar ay tuwang-tuwa siya. Sa wakas ay mawawala na ang asungot sa buhay niya!

“Hi, Tristan! Pwede ba akong sumabay sa’yo sa pag-uwi? Naiwan ko kasi ang payong ko sa bahay, eh,” isang hapon ay pakiusap niya kay Tristan. 

Ngumiti ito. “Oo naman, walang problema. Halika na,” yaya ng binatilyo. 

Napangiti si Fiona. Kaya naman gustong-gusto niya ang lalaki. Napakabait kasi nito. 

“Kumusta naman kayo ni Peggy?” maya-maya ay usisa niya. 

“Ayos lang. Siyempre, mas gusto ko na nasa malapit siya at nakikita ko araw-araw. Pero maayos pa rin naman ang relasyon namin kahit malayo siya,” sagot nito. 

Palihim siyang napasimangot. “Sa una lang ‘yan! Maghihiwalay rin kayo,” sa isip-isip niya. 

Kaya naman nang mga sumunod na araw ay mas lalo siyang naglalapit kay Tristan. Sisiguraduhin niya na wala nang babalikan si Peggy at magiging kaniya na si Tristan!

Lumipas ang mga buwan at walang araw na hindi niya nilalapitan si Tristan. Naghahanap siya ng iba’t ibang dahilan para makasama ito. Naisip niya na kung araw-araw niya itong makasama ay hindi malayong mahulog ang loob nito sa kaniya.

Bakit hindi? Maganda siya at marami ang nagkakagusto sa kaniya.

Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay niya. 

Umaga pa lang ay nakita niya na si Tristan na nakabusangot. 

“May problema ba?” hindi maiwasang usisa niya. 

“Si Peggy. Nag-away na naman kami. Hindi na nga kami nagkikita, lagi pa kaming hindi magkasundo,” tila masama ang loob na sumbong nito. 

Hindi maiwasang magdiwang ni Fiona. Sinasabi niya na nga ba’t hindi magtatagal ay mag-aaway rin ang dalawa. 

Nang mga sumunod na araw ay tila wala pa rin sa mood si Tristan. 

Nang hapong iyon, yayayain niya sanang kumain ang kababata ngunit tumanggi ito. Bagkus ay nagmamadali itong nagpaalam bago sumakay ng jeep. 

“Saan pupunta si Tristan?” wala sa loob na tanong niya. 

Wala siyang magawa kundi sundan ang lalaki. 

Malayo-layo rin ang ibinyahe niya bago niya narating ang isang kainan. Pumasok doon si Tristan, palinga-linga habang tila may hinahanap. 

Isang magandang babae ang kumaway dito. Nagulat siya nang lumapit si Tristan sa babae at niyakap ito nang mahigpit!

“Sino ang babaeng ‘yun? Niloloko ba ni Tristan si Peggy?” hindi makapaniwalang bulong niya.Agad niyang nilabas ang kaniyang cellphone upang kunan ng litrato ang tagpong kaniyang nasaksihan. 

Mukhang malapit si Tristan sa babae. Maya’t maya ang pagtawa ng dalawa habang nag-uusap. Nakumpirma niya ang hinala nang makita niyang hinawakan ni Tristan ang kamay ng babae bago iyon hinalikan. 

Bagaman may lungkot na nadarama si Fiona, naisip niya na mas mabuti na siguro ang ganoon. Hindi man mapunta sa kaniya si Tristan, hindi rin naman ito napunta kay Peggy. 

Nang marami-rami na siyang nakuhang larawan sa iba’t ibang anggulo ay dali-dali niyang sinend ang mga iyon kay Peggy. 

Sinamahan niya pa iyon ng isang espesyal na mensahe. “Ayan ang boyfriend mo. Nakikipag-date sa mas maganda at mas sexy sa’yo. Wala ka nang babalikan, Peggy!”

Sigurado siya na masasaktan ang babae kapag nalaman nito na niloloko lamang ito ni Tristan. 

Masyado siyang naka-pokus sa paghihintay ng reply ni Peggy kaya naman hindi niya namalayan ang paglapit ng dalawang tao sa kaniya. 

“Fiona? Anong ginagawa mo rito?” 

Napapitlag siya nang marinig ang pamilyar na tinig. Nalingunan niya si Tristan. Kasama nito ang magandang babae. Mas maganda pala ang babae sa malapitan. 

“Ah, wala naman, napadaan lang,” alanganing sagot niya. 

“Fiona, ano ‘tong mga picture na sinend mo sa’kin?” tanong naman ng babae, na ikinagulat niya. 

Bakit alam ng babae ang pangalan niya?

“Ha? Anong picture? Hindi naman kita kilala. Bakit alam mo ang pangalan ko?” takang usisa niya sa babae. 

Tumawa ang babae. Gayundin si Tristan. 

“Fiona, hindi mo ba siya nakikilala? Si Peggy ‘yan. Lalo siyang gumanda, hindi ba?” ani Tristan. 

Ano? Si Peggy ang magandang babaeng kaharap niya? Paano nangyari ‘yun? Si Peggy na kakilala niya, mataba!

Tila naman nabasa nito ang pag-aalinlangan niya. 

“Tinuloy ko ang diet at exercise ko. Nawalan pa ako ng ganang kumain kasi nami-miss ko si Tristan. Ayun, pumayat,” nakangiting paliwanag ni Peggy. 

“Anyway, salamat Fiona ha, dun sa mga sinend mong pictures. Hindi ko naman alam na binabantayan mo pala kung loyal sa akin si Tristan. ‘Wag kang mag-alala, hinding-hindi ako lolokohin nito,” natatawang saad ni Peggy. 

“Oo naman, mahal na mahal ko ‘to, ano!” ani Tristan. 

“O siya, mauna na kami, may date pa kami!” masiglang paalam ng dalawa. 

Naiwan si Fiona na tulala at pahiyang-pahiya. Noon ay napagtanto niya na talo siya. May mga bagay na hindi niya kayang kunin gaano man siya kaganda.

Kagaya na lamang ng pagmamahal ni Tristan. Hinding-hindi niya mapapalitan si Peggy sa puso nito. 

More Stories