Hindi Hinahayaan ng Lalaking Ito na Maging Masaya ang Kaniyang Dating Nobya; Pagsisisihan Niya Pala Ito Kalaunan

Hindi Hinahayaan ng Lalaking Ito na Maging Masaya ang Kaniyang Dating Nobya; Pagsisisihan Niya Pala Ito Kalaunan

FunKarmaStories

“Ariela, ito nga pala ang bago mong katrabaho. Siya ang papalit sa partner mo pansamantala… si Junie.” Halos mapanganga si Ariela matapos makilala ang bagong katrabaho niyang ipinakilala ng kanilang boss, dahil ito ay walang iba kundi ang kaniyang ex-boyfriend na si Junie!

Maglilimang buwan na simula nang sila ay maghiwalay ngunit simula noon ay hindi na siya tinigilan pa ng lalaking ito. Nariyang sinusundan siya nito kung saan siya magpunta, ginugulo nito ang pakikipagkita niya sa iba, nagpapakilala itong nobyo niya sa mga bago niyang kakilala at dahil doon ay halos hindi na siya makatulog pa sa kaiisip kung paano makakawala sa anino nito!

Sinubukan naman ni Ariela na ireklamo ito sa pulisya ngunit ang sabi lang sa kaniya ng mga ito ay hindi sila maaaring kumilos dahil wala pa namang ginagawang ilegal ang binata sa kaniya. Dahil doon ay lalo lang tuloy naging malala ang sitwasyong kinahaharap ni Ariela.

“Hindi kita titigilan hangga’t hindi ka bumabalik sa akin, Ariela. Isang chance lang ang kailangan ko para mapatunayang mahal kita, kaya pagbigyan mo na ako,” bulong pa sa kaniya ni Junie matapos silang iwan ng kanilang boss na magkasama sa opisina.

“Please, tigilan mo na ako! Ilang beses ko bang sasabihin sa ’yo na hindi na kita mahal? Wala nang pag-asang magkabalikan pa tayo, Junie!” aniya naman sa dating nobyo ngunit isang nakalolokong ngisi lamang ang isinagot nito sa kaniya. Hanggang sa oras ng kanilang uwian ay nananatili itong nakasunod sa kaniya, maging sa transportasyon niya ay naroon din ito.

“Hanggang dito ba naman sa tinutuluyan ko, sinusundan mo ako, Junie?! Tatawag na talaga ako ng pulis!” banta ni Ariela sa lalaki na tinawanan lang naman nito.

“Hindi mo p’wedeng gawin ’yan, Ariela. Hindi ka naman nila paniniwalaan… hindi mo ba alam na ako ang bago mong kapitbahay?” tumatawa pang tanong nito na talaga namang nakapagpainit ng ulo ni Ariela. Hindi na lamang siya nagsalita pa bagkus ay ikinulong na lamang niya ang kaniyang sarili sa loob ng inuupahan niyang unit.

Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Ariela. Masiyado na siyang naaapektuhan ng ginagawa ni Junie, kaya naman kalaunan ay nagpasiya siyang magdesisyon. Nagpadala siya ng immediate resignation sa kaniyang pinagtatrabahuhan. Nang gabing iyon ay tinawagan niya rin ang kaniyang mga kaibigan upang sunduin siya sa inuupahang unit nang hindi napapansin ni Junie, pagkatapos ay agad siyang nagpahatid sa probinsyang kailan man ay hindi niya nabanggit kay Junie kung saan.

Kinabukasan ay nagulat na lang si Junie na hinahakot na ng mga kaibigan ni Ariela ang mga gamit ng dalaga. Ganoon na lang ang nararamdaman niyang pagkainis dahil nakawala ito sa kaniyang paningin! Ganoon pa man ay wala pa rin siyang balak tigilan ang kaniyang dating nobya hanggang sa ito ay mapasakaniya nang muli.

Makalipas ang ilang araw ay mayroon nang panibagong uupa sa unit na inalisan ni Ariela, ngunit ang hindi inaasahan ni Junie ay kakilala niya rin pala ito!

“Na-miss mo ba ako, Junie?”

Nakaramdam ng matinding takot si Junie sa ngiti pa lang ng isa pa niyang ex-girlfriend na matagal ding namalagi sa isang mental institution noon. Hindi niya alam na nakalabas na pala ito. Nginitian lang ni Junie ang naturang babaeng natatandaan niyang nagngangalang Ria bago niya ito nilampasan. May mahalaga pa siyang bagay na kailangang asikasuhin.

Pumasok sa trabaho si Junie upang makasagap ng impormasyon tungkol sa biglang pagkawala ni Ariela, ngunit imbes ay iba ang nalaman niya.

“Junie, dahil nag-file ng immediate resignation letter si Ariela ay agad kaming naghanap ng kapalit niya. Mabuti na lang at may kakilala ang boss natin na maaaring pumalit sa kaniya…” pagpapakilala naman ng kaniyang boss sa kanina lang ay nilampasan niyang si Ria!

Matapos ang araw na iyon, kahit anong gawing paglayo ni Junie kay Ria ay hindi na siya tinigilan nito hangga’t hindi niya tinatanggap ang alok nitong magkabalikan sila. Katulad na katulad ng ginagawa niya noon kay Ariela. Hindi niya akalaing ganito pala ang pakiramdam kapag may isang taong gustong pasukin ang personal at pribado mong lugar. Dahil doon ay pinagsisisihan niyang ipinaramdam niya iyon noon kay Ariela.

Ginawa ni Junie ang lahat upang makawala sa paningin ni Ria. Nagpakalayu-layo siya at nangakong hindi na muling gagawin pa sa kahit na sino ang nagawa niya noon. Natutunan na niya ang kaniyang leksyon.

More Stories