Itinuloy ng Babae ang Kaniyang Pagbubuntis Kahit Sinabi ng Doktor na Maaari Niya Itong Ikapahamak; Isang Himala ang Magbibigay sa Kaniya ng Pag-asa

Itinuloy ng Babae ang Kaniyang Pagbubuntis Kahit Sinabi ng Doktor na Maaari Niya Itong Ikapahamak; Isang Himala ang Magbibigay sa Kaniya ng Pag-asa

FamilyMiracleStories

Matagal nang pinapangarap ng mag-asawang Jamie at Frank na biyayaan na sila ng supling na siyang bubuo sa kanilang pamilya. Ngunit tila ba napakailap ng kapalarang ito para sa kanila.

Dalawang beses nang nagbuntis si Jamie, ngunit dalawang beses na rin silang nawalan ng pagkakataong magkaanak. Palagi na lang kasing nagkakaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis ang babae, kahit halos gawin naman nilang lahat ng pag-iingat na maaari nilang gawin.

Ganoon pa man, hindi pa rin naman nawawalan ng pag-asa ang mag-asawa na diringgin din ng langit ang kanilang mga dasal. Sa katunayan ay halos sinuyod na nila ang iba’t ibang simbahan sa Pilipinas, para lamang maipanalangin ang tungkol dito.

“Mahal, magpahinga ka kaya muna? Napapansin ko, ilang araw nang masama ’yang pakiramdam mo, a,” isang araw ay nag-aalalang sabi ni Frank sa kaniyang asawa, habang naghahanda siya upang pumasok sa opisina. “Magpatingin ka na kaya sa doktor?” dagdag pa nito na sinulyapan pa ang misis bago nagpatuloy sa ginagawa.

“Oo nga, mahal, e. Hindi ko rin maintindihan, pero madalas akong makaramdam ng hilo. Nagsusuka rin ako tuwing umaga at napaka-weird din ng panlasa ko lately…”

Sa sariling tinuran ay bahagyang napatigil si Jamie. Ganoon din si Frank na halatang nagulat din sa kaniyang sinabi. Ang mga nararanasang iyon ni Jamie ay mga sintomas ng pagbubuntis!

“Mahal, hindi kaya—” Binalot na ng tuwa ang mag-asawa bago pa man maituloy ni Frank ang kaniyang sasabihin.

Nang araw na iyon ay nagpasiya siyang hindi na lamang muna pumasok sa opisina para samahan ang asawang magpatingin sa kanilang OB-Gyne. Doon ay nakumpirma nila ang kanilang hinala! Ngunit hindi ikinatuwa ng doktor ang balita…

“Tatapatin ko na kayo. Hindi ’tulad ng mga naunang baby n’yo, malakas ang kapit ng batang ito sa matres ni Jamie. That’s a good thing, actually… except for the fact na dalawang beses nang nakunan si Jamie. Magiging risky ang pagbubuntis na ito, dahil oras na manganak ang asawa mo, Frank, maaari siyang malagutan ng hininga,” matapat pang pagsisiwalat ng doktora sa mag-asawa na agad namang nakapagpalungkot sa kanila.

Namomroblema ang dalawa nang umuwi sa kanilang tahanan, ngunit nang sumapit ang gabi, kinausap ni Jamie ang kaniyang mister at sinabing gusto niyang ituloy ang kaniyang pagbubuntis, anuman ang mangyari.

Walang magawa si Frank. Sa tuwing susubukan niyang baguhin ang desisyon ni Jamie ay nauuwi lamang sila sa away. Buo ang loob nitong buhayin ang kanilang magiging anak, buhay man niya ang maging kapalit. Kaya’t labag man sa kaniyang kalooban ay sinuportahan na lang ni Frank ang kaniyang asawa, kasabay ng halos araw-araw na pagtawag sa Diyos at paghiling na sana ay magmilagro ito’t tulungan ang kaniyang mag-ina.

Lumipas pa ang ilang buwan at pansin na pansin na ng lahat ang malaking pagbabago sa katawan ni Jamie. Mas naging payat ito. Palagi rin siyang nanghihina at lalong bumaba ang immune system ng babae. Dahil doon ay mas bumaba ang kaniyang tyansang makaligtas sa tiyak na kapahamakan kapag dumating na ang araw ng kaniyang kapanganakan.

Ngunit nananatiling positibo si Jamie. Naniniwala siya na hindi sila pababayaan ng Diyos, lalo na ang magiging anak niya. Ngunit kahit pa tuluyang bawiin ng Panginoon ang kaniyang buhay, masaya pa rin si Jamie na iiwan ang mundo, dahil sa mabibigyan niya naman ng pagkakataon any kaniyang anak na mabuhay sa mundo. Ganoon katindi ang pagmamahal ng isang ina sa kaniyang supling, kaya naman maraming humanga kay Jamie.

Dumating na ang araw ng panganganak ni Jamie. Agad siyang isinugod ni Frank sa ospital at nagsimula na ang kaniyang pagle-labor. Nagdidilim na ang kaniyang paningin, ngunit pinilit ni Jamie ang kaniyang sarili upang mairaos muna ang kaniyang panganganak, bago man lang niya tuluyang lisanin ang mundo.

Nang marinig niya ang malakas na palahaw ng kaniyang anak ay ngumiti si Jamie. Iyon na ang hudyat upang ipikit niya ang kaniyang mga mata.

Ang buong akala ni Frank, iyon na ang katapusan ng kaniyang asawa. Halos magwala na siya sa labas nang makitang tumuwid na ang guhit sa aparatong nakakabit kay Jamie. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng Diyos, ngunit ilang minuto na ang nakalilipas ay nananatiling walang buhay ang katawan ng kaniyang asawa.

Idineklara ng doktor ang oras ng pagpanaw ni Jamie. Karga ang kaniyang anak, pumasok na rin si Frank sa kwartong kinaroroonan nito.

Tila nadama naman ng kanilang supling ang presensya ng kaniyang ina… at sa muling pag-iyak ng bata, isang milagro ang hindi nila inaasahang makikita!

Muling tumibok ang puso ni Jamie at nagmulat siya ng mga mata! Maya-maya pa ay hinanap nito ang kaniyang supling na parang walang nangyari.

Naging napakasaya ng pamilya nina Jamie at Frank pagkatapos ng pangyayaring iyon. Itinuring nila iyong isang milagro. Isang napakagandang milagrong hatid ng labis na pagmamahal ng ina sa kaniyang anak, ’tulad ng pagmamahal ng Diyos sa lahat.

More Stories