Dinidiktahan ng Ama ang mga Anak sa Kursong Kukunin Nila Ngunit Hindi Nila Ito Sinunod; Pagsisihan Kaya Nila Ito Balang Araw?

Dinidiktahan ng Ama ang mga Anak sa Kursong Kukunin Nila Ngunit Hindi Nila Ito Sinunod; Pagsisihan Kaya Nila Ito Balang Araw?

FamilyStoriesSuccess

“Rico, anak, asikasuhin mo na ‘yung application mo sa sinabi kong unibersidad at ang kunin mo ay accountancy. Magandang pre-law course iyon,” saad ni Pedro. 

“Pero Tay, gusto ko pong maging photographer. Ayaw ko pong maging abogado,” pagtanggi ni Rico.

“Photographer?! Anong magiging kinabukasan mo riyan?! Hindi ka mabubuhay diyan!” dismayadong pagkakasabi ni Pedro.

“Tay, ‘wag naman po kayong ganiyan. Malay niyo naman po baka diyan maging matagumpay si Kuya. Hayaan niyo po’t ako na lang ang magtutuloy ng pangarap niyo na maging abogado. Gustong-gusto ko naman po kasi talagang maging abogado balang araw,”  pagsingit ni Ditas.

“Paano ka mag-aabogado eh ngayon pa lang tamad ka nang mag-aral? Kumuha ka na lang ng pambabae at madaling kurso pagkatapos mong mag senior high school,” sambit ni Pedro na ikinalungkot ni Ditas.

“Ikaw naman Rico, sundin mo na lang ‘yung pinapakuha ko sa’yong kurso!”  mariing sinabi ni Pedro sa kaniyang anak.

Nang dahil dito ay hindi na makatanggi pa si Rico. Sinunod niya na lamang ang kagustuhan ng kaniyang ama na kumuha ng accountancy kahit na hindi niya talaga ito gusto.

Sinubukan na lamang ni Rico na pagbutihin ang kaniyang pag-aaral. Ngunit kahit anong gawin niya ay sadyang nahihirapan siya sa kursong ito kaya naman kundi siya bumabagsak ay mababa ang gradong kaniyang nakukuha. Nang dahil dito ay paulit-ulit si Rico sa mga subjects na hindi niya na ipapasa na nagpapahaba ng taon niya sa kursong iyon. 

Bandang huli ay hindi na ito kinayanan ni Rico. Ramdam niyang sinasayang niya na ang pera ng kaniyang mga magulang at ang panahon niya sa kursong hindi niya naman maipasa-pasa kaya naman palihim na siyang lumipat sa kursong nais niya. 

Sa ginawa niyang ‘yun ay naging maayos ang kaniyang mga grado at nanumbalik ang kaniyang sigla. Inakala tuloy ng kaniyang ama na unti-unti nang nagpapakatino at nagugustuhan ni Rico ang kursong pinakuha niya rito.

Lumipas ang ilang taon at makapagtatapos na rin sa wakas si Rico sa kolehiyo. Kasabay niya nang magtatapos ang kaniyang kapatid na si Ditas sapagkat nagpang-abot na sila noong nagpaulit-ulit ng subjects si Rico at nang lumipat siya ng kurso.

Nang iabot ng magkapatid ang imbitasyon ng graduation nila sa kanilang ama ay doon lamang nalaman ni Pedro ang ginawa ni Rico na siya nitong ikinagalit. Sinuntok niya ang kaniyang anak at binulyawan, “Paano mo ‘to nagawa sa akin?! All this time niloloko mo lang pala kami ng Nanay mo!”

“Tay, sorry po. Hindi ko po kasi talaga kaya ‘yung accountancy. Hindi po ako masaya roon,” tugon ni Rico.

“Hindi bale, puwede ka pa rin naman magtake up ng law kahit anong kurso pa ang natapos mo. Ako na mismo ang maglalakad sa mga papeles mo para hindi mo na ako maloko uli,” ang sabi ni Pedro.

“Tay, ‘wag na po. Ayaw ko po talagang mag abogasya,” wika ni Rico.

“Tay, ‘wag niyo na pong pilitin si Kuya. Ito na lang po ang tignan niyo. Nakapasa po ako sa exam at mga interview para makapasok sa law. Ako na lang po ang magtutupad ng pangarap niyo,” saad ni Ditas habang ipinapakita ang kaniyang mga resulta.

“Bata pa lang ang kuya mo, hinasa ko na siya para maging abogado balang araw. Hindi ikaw. Kaya alam kong kaya niya ‘yun at ikaw, alam kong hindi mo ‘yun makakayanan. Kaya huwag mo nang sayangin ang oras mo at pera natin diyan. Hindi kita susuportahan,” pahayag ni Pedro sa kaniyang galit bago niya iwanan ang kaniyang mga anak.

Nalungkot si Ditas sa sinabi ng kaniyang ama. Ramdam niyang hindi ito nagtitiwala sa kaniyang mga kakayahan kahit nung bata pa lamang siya kaya naman napagdesiyunan niyang magtrabaho habang pumapasok sa law school upang matustusan ang kaniyang mga gastusin sa pag-aaral. 

Ngunit tinutulan ito ng kaniyang ina at kuya. Mas nais umano ng dalawa na tutukan ni Ditas ang kaniyang pag-aaral habang sila na lamang ang mag susustento sa mga kakailanganin niya. Dahil dito ay napawi ang kalungkutan ng dalaga. Ipinangako niya sa kanila na sisiguraduhin niyang magiging abogado siya balang araw.

Makalipas ang ilang taon ay nagawa ni Ditas na makapagtapos sa law school at naipasa niya rin ang bar exam. Habang si Rico naman ay naging matagumpay sa kaniyang landas na tinahak. Siya ngayon ay sikat na photographer ng mga artista sa Pilipinas.

Sa tagumpay na nakamit ng magkapatid ay labis ang kaligayahan ni Pedro para sa kanilang dalawa. Pinagsisisihan niyang pinigilan niya si Rico sa pangarap nito noon at ganoon din kay Ditas na hindi niya sinuportahan sa pangarap ng dalaga. Humingi siya ng kapatawaran sa kaniyang mga anak at muling nabuo ang kanilang pamilya.

More Stories