Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Nakipanuluyan na ang Matandang Balo sa Pamilya ng Kaniyang Anak na Naninirahan sa Kalunsuran; Paano Kaya Nila Pakikisamahan ang Isa’t Isa?

Nakipanuluyan na ang Matandang Balo sa Pamilya ng Kaniyang Anak na Naninirahan sa Kalunsuran; Paano Kaya Nila Pakikisamahan ang Isa’t Isa?

Next