Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Sunod-sunod ang Dagok sa Buhay ng Lalaki Kaya’t Nais na Niyang Sumuko; Isang Aksidente ang Nagpanumbalik sa Kaniyang Lumalamlam na Pag-asa

Sunod-sunod ang Dagok sa Buhay ng Lalaki Kaya’t Nais na Niyang Sumuko; Isang Aksidente ang Nagpanumbalik sa Kaniyang Lumalamlam na Pag-asa

Next