Pinasok ng Lalaking Ito ang Tahanan ng Kaniyang Matandang Tiyahin Upang Ito ay Pagnakawan; Karma ang Aabutin Niya sa ‘Bantay’ Nitong ’Di Pangkaraniwan

Pinasok ng Lalaking Ito ang Tahanan ng Kaniyang Matandang Tiyahin Upang Ito ay Pagnakawan; Karma ang Aabutin Niya sa ‘Bantay’ Nitong ’Di Pangkaraniwan

FunKarmaStories

“Badtrip!” anas ni Gardo pagkatapos niyang humithit sa kaniyang hawak na sigarilyo.

Agad namang napalingon ang kaniyang kapatid na si Troy. “Bakit na naman, kuya?” takang tanong pa nito na ngayon ay kaharap na naman ang ilang bote ng beer at kornik sa kanilang mesita.

“Paano, ’yang tiyahin mong magaling, kahit anong pilit ko na ibenta na lang kay Mr. Chua ’yong lupa nina lolo’t lola, ayaw pa ring pumayag! Bwisit!” sagot naman ni Gardo.

Natawa si Troy sa kaniyang sinabi. “Asa ka pa, Kuya!” sabay lagok nito ng alak.

Paano kasi, kagagaling lamang ni Gardo sa bahay ng kanilang Tiya Ason upang kumbinsihin itong ipagbili na lamang ang lupa ng kanilang lolo’t lola sa mayamang negosyanteng si Mr. Chua, tutal ay nag-iisa lang naman ito sa buhay at kakasya na sa isang mas maliit na lugar, ngunit talagang ayaw nitong pumayag. Katuwiran nito ay mahalaga ang ala-ala ng lugar na ’yon lalo na at nabili mismo iyon ni Aling Ason para sa kanilang mga magulang noong siya ay magtrabaho bilang OFW sa abroad sa loob ng mahabang panahon.

Oo nga at ito ang naghirap upang mabili ang lupang ’yon ngunit para kay Gardo ay may karapatan pa rin sila sa lupang ’yon dahil nakapangalan pa rin ’yon sa kanilang lolo’t lola. Iyon nga lang, nang mawala ang mga ito ay nagpasya silang ipamana na lamang ito sa pangangalaga ng kanilang Tiya Ason, kalakip ng tagubiling iiwan lamang nito iyon sa karapat-dapat sa kanilang magpipinsan, at alam naman ni Gardo kung sino ang paborito sa kanila ng kaniyang tiyahin. Wala ’yong iba kundi si Maia, ang nag-iisang babae sa kanilang magpipinsan.

Malaki sana ang mapepera ni Gardo kung sakaling pumayag ang kaniyang tiyahin ngunit hanggang sa huli, ay talagang pinanindigan nito ang tagubilin ng kanilang lolo. Talagang ayaw nitong pumayag! Dahil doon, nang gabi ring ’yon ay nagpasya si Gardo na gawin ang isang bagay na noon niya pa binabalak na isakatuparan.

“Papasukin mo ang bahay nina Tiya Ason, Kuya?” gulat na tanong sa kaniya ng kapatid na si Troy na bagama’t katulad niya ay maloko rin, ngunit halatang inuunahan ng sariling konsensya.

“Hindi kita pipiliting sumama, Troy. Basta huwag mong sasabihin kahit kanino itong gagawin ko, nagkakaintindihan ba tayo?” Tango lang ang isinagot sa kaniya ng kapatid bago siya humayo.

Samantala, kaaalis lang ng dalagang si Maia noon sa bahay ng kanilang tiya. Dumaan lang siya upang ibigay dito ang kaniyang regalo na matagal na niyang gustong ibigay sa tiyahin—walang iba kundi isang alagang aso upang mayroon na itong makasama kahit wala siya.

Nang mga sandaling iyon ay nakahanda na ang lahat sa plano ni Gardo. Sinisipat na niya ang bukas na bintanang kaniyang daraanan gamit ang lubid na kanina ay itinali niya roon. Inakyat niya ang ikalawang palapag ng tahanan ng kaniyang tiyahin kung saan alam niyang itinatago mismo nito ang titulo ng bahay at lupang ’yon.

Ngingisi-ngisi pa si Gardo nang tuluyan na niyang mapasok ang bahay. Nagsimula na siyang maghalughog sa mga gamit doon lalo na at alam niyang mahina na ang pandinig ng kanilang tiyahing tumanda nang dalaga.

Ngunit lingid sa kaniyang kaalaman, nang mga sandaling iyon ay naalerto na ang ‘bantay’ ng bahay na iyon. Isang itim na Doberman na matagal ding nagsilbi bilang isang K9 dog na inampon ni Maia upang ibigay sa kaniyang tiyahin! Dahil sa hindi pamilyar na amoy ni Gardo ay mabilis na nalaman ng aso na mayroong nakapasok na masamang loob sa bahay ng kaniyang amo. Nakaamoy ito ng kapahamakan sa kaniyang presensya kaya naman nag-umpisa na itong maghanap nang tahimik.

Suminghot-singhot ang aso at ilang sandali lang ay agad na nitong natukoy ang kinaroroonan ni Gardo. Walang kaalam-alam ang kawatan at nagulat na lamang siya nang bigla siyang dakmain ng aso sa kaniyang batok!

Nagsisigaw si Gardo sa sakit lalo na nang hindi niya kaagad makita kung ano ba ang kumagat sa kaniya. Napakasakit ng pakiramdam niya habang unti-unting bumabaon sa kaniyang balat ang matutulis na pangil ng pambihirang bantay ng kaniyang tiyahin! Dahil sa lakas ng palahaw ni Gardo ay nagsimulang maalerto ang mga kapitbahay ni Aling Ason. Nang pasukin ng mga ito ang bahay ay naabutan siya ng mga tao na nanghihinang nakasalampak sa sahig habang hawak ang titulong tinangka niyang nakawin sa tiyahin!

Karma ang inabot ni Gardo sa hindi inaasahang bantay ng bahay ni Aling Ason, at imbes na kwarta ay rehas na bakal ang ngayon ay hinihimas niya!

More Stories