Matagal nang Minamanmanan ng ‘Akyat-Bahay’ na Ito ang Isang Mayamang Matandang Babae; Maisakatuparan Kaya Niya ang Maitim na Balak?

Matagal nang Minamanmanan ng ‘Akyat-Bahay’ na Ito ang Isang Mayamang Matandang Babae; Maisakatuparan Kaya Niya ang Maitim na Balak?

InspiringMiracleStories

Matagal nang minamanmanan ni Kulas ang kilos ng matandang babae na mag-isang naninirahan sa dalawang palapag na bahay sa isang subdibisyon, na hindi naman mahigpit sa pagpapapasok ng mga tao. Isang ‘akyat-bahay’ si Kulas.

sad men waiting outside on a street corner - serious poor asian man stock pictures, royalty-free photos & images

Nag-aaral pa lamang, wala pang “lisensyang” akyat-bahay.

Hirap na hirap na kasi siya buhay. Natanggalan pa siya ng trabaho. Hindi rin madali ang paghahanap. Wala naman siyang natapos. Grade 6 lamang ang natapos niya. Sabi kasi ng mga magulang niya, basta marunong nang bumasa, magsulat, magbilang at magkuwenta, ayos na. Mabubuhay na sa mundong ito.

Iyon ang akala niya. Hindi pala ganoong kadaling mabuhay sa mundong ito.

Dala ng desperasyon, nagpaturo siya sa kanilang kapitbahay na si Mando kung paano maging isang akyat-bahay.

“Bago mo pasukin ang gusto mong akyatin, pag-aralan mo munang maigi yung bahay. Pag-aralan mo kung nasaan ang labasan. Tingnan mong maigi kung may mga barb wire, kung saan nakapuwesto ang CCTV,” lagi nitong paalala sa kaniya.

Masasabi niyang ‘mentor’ niya si Mando upang maging ganap na siyang akyat-bahay.

At ngayon nga, sumalang na siya. Panahon na upang malaman niya ang kapasidad niya bilang isang akyat-buhay, kung may kinabukasan ba siya rito. Isang araw ay namataan niya ang isang matandang babaeng sa postura pa lamang ay tila mayaman na.

Mataman niya itong sinundan hanggang sa tahanan nito, at napag-alaman niya mula sa kaniyang pagmamanman na mag-isa lamang ito. Natiyak niya, dahil sa apat na araw na pagsunod-sunod niya rito, wala siyang nakitang kasama nito.

Batay rin sa kaniyang mga narinig, may tinatagong mga kayamanan ang naturang matandang babae na nakasilid sa isang lumang baul. Gustong malaman ni Kulas kung ano ang kayamanang ito at nang mapakinabangan naman niya.

Kaya naman isang gabi, nagpasya na nga si Kulas na pasukin na ang bahay ng matandang babae. Mga bandang 9:00 nang gabi, nakaantabay na siya sa labas. Aakyatin na sana niya ang pader nito nang marinig niya ang tila paghingi ng saklolo ng matandang babae, at palabas ito ng tarangkahan.

exterior of house, dusk - house evening stock pictures, royalty-free photos & images

“T-Tulong! Tulong!” saad nito, habang nakatutop ang kanang kamay sa dibdib.

Sa halip na magtago at mukhang napurnada na ang kaniyang balak, inusisa na lamang niya ang matandang babae.

“A-Ano pong nangyayari sa inyo?” usisa ni Kulas.

“Naninikip ang dibdib ko eh. Maaari mo ba akong tulungang dalhin sa ospital?”

Mabuti na lamang at may dumaang traysikel kaya sinamahan ni Kulas ang matandang babae nang ‘di oras.

“Maraming salamat sa iyo. Kung hindi ka napadaan sa tapat ng bahay ko, tiyak na wala na ako ngayon. Mabuti na lamang at nakita kita kaagad. Siguro, ipinadala ka ng Panginoon para mailigtas ako.”

Napatango na lamang si Kulas. Kung alam lamang ng matandang babae na ito na ang pakay niya talaga ay akyatin at pagnakawan ang bahay nito, tiyak na hindi ito magpapasalamat sa kaniya.

“W-Wala ho iyon, nagkataon nga lang ho talaga na naglalakad ako at nasa tapat na ako nang bahay ninyo nang marinig ko ang pagsaklolo ninyo,” nasabi na lamang ni Kulas.

“Ano pala ang trabaho mo ngayon?” untag ng matandang babae.

“Sa ngayon ho ay wala dahil natanggal ako sa trabaho eh. Hindi na kasi nila kailangan ng karpintero dahil matatapos na yung gusaling ginagawa namin. Kaya ho naghahanap-hanap ako ng trabaho,” saad ni Kulas.

“Ah ganoon ba? Napakasipag mo naman. Kung papayag ka, sana ay kukunin kitang karpintero dahil balak kong iparenovate ang bahay ko. Uuwi na kasi rito sa Pilipinas ang mga apo ko at dito na sila sa bahay ko maninirahan. Bibigyan kita ng trabaho. Ayos lamang ba sa iyo?”

senior woman in hospital - asian old woman in bed stock pictures, royalty-free photos & images

Tila naman nagningning ang mga mata ni Kulas nang marinig ang mga sinabi ng matandang babae.

“Naku, sige ho Ma’am… hindi ko ho matatanggihan iyan. Trabaho po iyan. Kailangang-kailangan ko ho ng trabaho para sa mag-ina ko.”

At nang makalabas na nga ng ospital ang matandang babae na nagngangalang Azon ay nasimulan na nga ang pagpapaayos sa bahay nito. Isa si Kulas sa mga naging karpintero nito.

Bukod sa pagiging karpintero ay ginawa na ring hardinero ni Azon si Kulas, dahil nabanggit nito na marunong din siya sa paghahalaman.

Hindi makapaniwala si Kulas na ang hindi sana magandang intensyon niyang magnakaw ay napurnada at dinala siya sa mas matino, marangal, at maayos na trabaho. Nilimot na ni Kulas ang ideya ng pag-aakyat bahay o paggawa nang masama. Napagtanto niyang mas masarap kumita ng pera mula sa mabuti at malinis na paraan.

More Stories