Nagrerebelde ang Dalagang Anak ng Biyuda sa Kaniyang Ina sa Hindi Malamang Kadahilanan; Ano Kaya ang Pinagmumulan Nito?

Nagrerebelde ang Dalagang Anak ng Biyuda sa Kaniyang Ina sa Hindi Malamang Kadahilanan; Ano Kaya ang Pinagmumulan Nito?

FunHeartbreakingStories

Simula nang mawala sa daigdig ang unang asawa, tila nagkaroon na malaking pader sa pagitan ng mag-inang Sylvia at Kendra. Wala nang dinala si Kendra sa kaniya kundi sakit ng ulo. Masyado itong napasaway. Halos buwan-buwan na yata siyang napapatawag sa Guidance Office ng paaralang pinapasukan nito dahil sa pagkasangkot nito sa pangongodigo, pagka-cutting sa klase, at nitong panghuli nga ay nahuling nakikipaghalikan sa isang kaklase.

“Kendra naman! Ano ba’ng nangyayari sa iyo? Wala ka talagang kuwentang anak! Wala ka nang ginawa sa akin kundi pasakitin ang ulo ko. Alam mo bang marami na sana akong nakausap ngayon sa trabaho pero anong ginawa ko, pinakansela ko ang mga naka-iskedyul na mga meetings ko ngayon para lang pumunta sa school mo!” galit na sabi ni Sylvia sa anak.

mom and daughter having an argument (communication gap) - asian mother fighting with her daughter stock pictures, royalty-free photos & images

Subalit tila nang-iinis pang lalo si Kendra. Ngumunguya pa ito ng bubble gum at pinapalobo nang malaki, at tila hindi nakikinig.

“You listen to me!”

Talagang galit na galit si Sylvia. Naglalabasan ang mga litid sa kaniyang leeg. Dinuro niya ang anak.

“Kapag hindi ka nagtino, sinasabi ko sa iyo, ipadadala kita sa America! Doon ka na titira sa mga lolo at lola mo. Tingnan natin kung makapalag ka pa sa kanila!”

“A-yo-ko!” sabi ni Kendra, sabay dura ng bubble gum sa mukha ni Sylvia. Bago pa siya madaklot nito, nagtatakbo na siya paakyat sa kaniyang kuwarto. Mabilis niyang isinara ang pinto. Ni-lock, saka pabalagbag na nahiga sa kama.

Sinugod naman siya ni Sylvia at buong lakas na kumatok sa nakasaradong pinto.

“Open the door, Kendra! Open the door!” galit na galit na sabi ni Sylvia. Naalala niya na may susi pala ang kuwarto ni Kendra. Saglit siyang bumaba upang kunin sa drawer ang susi. Subalit wala na roon. Sapantaha niya, kinuha na ito ni Kendra at itinago.

Hindi na malaman ni Sylvia ang gagawin sa kaniyang anak. Hindi niya alam kung ano ang pinagdaraanan nito, at kung bakit ito nagrerebelde sa kaniya.

“Hayaan mo na ang bata. Ganyan talaga ang mga teenagers. They tend to rebel. Lilipas din iyan. Saka 18 years old na siya. Mapagtatanto din ng anak mo ang mga pagkakamali niya,” sabi ni Philip, ang nobyo ni Sylvia. Halos 20 taon ang agwat ng kanilang edad. Nasa 20s ang edad nito habang si Sylvia naman ay malapit nang mag-40.

“Hindi ko na talaga kinakaya ang bata na iyan. Manang-mana sa ama niya…”

“Hayaan mo, kapag nabigyan ng pagkakataon, ako na ang kakausap sa kaniya. Hindi naman masyadong malayo ang agwat ng edad namin. Baka sakaling makinig,” sabi na lamang ni Philip.

happy businessman holding phone in office - asian man stock pictures, royalty-free photos & images

“Sige, bahala ka. Kapag ikinasal tayo, magiging tatay ka naman niya,” sabi naman ni Sylvia sa kaniyang nobyo.

At doon na nagsimula ang madalas na pakikipag-usap ni Philip kay Kendra upang tulungan si Sylvia sa problema nito sa anak.

Subalit isang gabi, isang hindi inaasahang tagpo ang bubungad sa kaniya. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakita. Kitang-kita niya mismo sa akto ang pagsisip*ng nina Philip at mismong anak na si Kendra, sa mismong kuwarto niya!

Tila nakakita ng multo si Philip nang makita si Sylvia. Hindi malaman kung ano ang uunahing isuot sa sarili. Si Kendra naman, nakangisi pa habang nagtakip lamang ng kumot sa hubad na katawan. 

“L-Let me explain, Sylvia… hindi ko ito ginusto, si Kendra… inakit lang niya ako…”

Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Sylvia sa mukha ni Philip. 

“Hayop ka! Baboy! Walang hiya! Lumayas ka rito sa pamamahay ko kung ayaw mong manghiram ng balat sa aso! Hayop ka!” umiiyak na pagtataboy ni Sylvia sa kaniyang kasintahan. 

Hindi siya makapaniwala na sasalisihan ni Philip ang kaniyang mismong anak, na tila ginusto naman. Sunod niyang hinarap ang anak. 

“Ikaw! Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa sa akin ito, anak? Bakit si Tito Philip pa? Bakit siya pa?” lumuluhang kompronta ni Sylvia sa anak. Gusto niyang sampalin at hablutin ang buhok ng anak subalit hindi niya magawa. Para siyang nanghihina. Para siyang nawalan ng lakas. 

Nang-uuyam at sarkastikong ngumiti si Kendra. 

“Anong pakiramdam Mom? Anong pakiramdam na niloloko at pinagtataksilan? Ang sakit, ‘di ba? Parang ginawa mo kay Daddy! My poor Daddy, na niloko mo at pinagpalit mo sa iba!” galit na sabi ni Kendra. Dinuro niya ang kaniyang ina. 

“A-Anak… matagal ko nang pinagsisihan ang lahat. Hindi ko sinasadya ang kasalanan ko na iyon sa Daddy mo. Natukso lang ako pero pinagsisisihan ko na ang nagawa ko sa kaniya, pinagsisisihan ko na,” humahagulhol na paliwanag ni Sylvia sa anak. 

“Dahil sa iyo, uminom ng lason ang Daddy. Dahil sa iyo, nawala ang Daddy dahil sa kalandian mo! Kasalanan mo kung bakit nawala ang Daddy ko! Kasalanan mo!” umiiyak na paghihisterya ni Kendra. Lumapit naman si Sylvia sa kaniya at tinangka siyang yakapin. Kumawala si Kendra. Nagtatakbong palabas ng kuwarto niya. Humabol ang ina at niyakap siya. Nagpumiglas si Kendra. Hindi nila namalayan na nasa tapat na pala sila ng malaking hagdanan. Sa pagpumiglas ni Kendra, nawalan ng panimbang si Sylvia, at nagtuloy-tuloy na nahulog sa hagdanan. Nabagok ang ulo sa sahig. Bumaha ng dugo. 

Natulala si Kendra. Wala siyang nasabi kundi ang mahabang tili na “Mommy!!!!”

Habang nasa stretcher ang kaniyang ina at itinatakbo sa ospital, abot-abot ang pagsisisi ni Kendra sa kaniyang mga nagawa. Ayaw na niyang mawalan ng magulang. Si Sylvia na lamang ang natitira sa kaniya. Ipinangako niya na patatawarin na niya ang ina, basta’t mabuhay lamang ito. 

Subalit huli na ang lahat. Binawian ito ng buhay.

heart flatline ekg - death line in hospital machine stock pictures, royalty-free photos & images

Sising-sisi si Kendra sa kaniyang mga nagawa. Halos hindi niya matingnan ang mukha ng kaniyang ina habang nasa loob ng kabaong. Alam niyang kasalanan niya ang lahat. Ipinangako niya sa libingan nito na hindi na siya magpapasaway, at itatama na ang lahat sa kaniyang buhay. 

Makalipas ang dalawang buwan, nakatulala na naman si Kendra. Buntis siya. Ang ama ay si Philip.

“Pananagutan ko ang bata, Kendra…” sabi ni Philip. 

Pumayag naman si Kendra sa gustong mangyari ni Philip. Pumayag siya na mapanagutan nito ang bata. Ayaw niyang lumaki ang kaniyang anak na walang mga magulang. Isa pa, ipinangako niya sa kaniyang ina na itatama na niya ang lahat. Sa ganitong paraan, alam niyang ito ang tama, na nagsimula sa mali.

More Stories