Inireklamo ng Matandang Dalaga ang Kapitbahay Dahil sa Pambubulahaw ng mga Ito Dulot ng Videoke; Magtagumpay Kaya Siya sa Pagsusuweto sa mga Ito?

Inireklamo ng Matandang Dalaga ang Kapitbahay Dahil sa Pambubulahaw ng mga Ito Dulot ng Videoke; Magtagumpay Kaya Siya sa Pagsusuweto sa mga Ito?

FunKarmaStories

Gigil na gigil si Aling Constancia sa kanilang kapitbahay dahil sa malakas na pagbi-videoke ng mga ito. Nagkataon pa namang isinasagawa niya ang live online selling, at ang ingay-ingay dahil sa pambubulahaw ng kanilang mga kapitbahay. Gabi na rin kasi.

close- up of young woman holding a microphone and singing at karaoke, friends singing in the background - a hand holding a microphone stock pictures, royalty-free photos & images

Nang hindi na makatiis, tumayo siya at lumabas upang makiusap sa mga ito na pakihinaan naman ang pagbi-videoke. Subalit tila ayaw pa ring paawat, at tila nananadya pa. Lalo pang nilakasan ang kanilang pagbirit. Mahahalatang lasing na ang mga kumakanta. 

“Tinamaan ng magaling itong mga kapitbahay na ito. Hindi makuha sa pakiusapan!” nanggagalaiting sabi ni Aling Constancia. 

Hindi na siya nakapagtimpi kaya naman lumabas ulit siya upang makiusap sa mga ito. Kinausap niya ang ilaw ng tahanan na si Aling Minerva. 

“Kapitbahay, baka naman puwedeng makiusap, gabi na rin naman, baka puwedeng paawat muna tayo sa videoke. Nakakabulahaw na kasi sa iba nating kapitbahay, saka may online selling kasi ako, pasensiya na.”

Subalit tila minasama ito ni Aling Minerva, kaya naman simula noon ay tila naging mailap na ang mga paningin nito sa kaniya. 

Hanggang sa gabi-gabi na ang pagbi-videoke ng kanilang kapitbahay. Hindi na nakatiis pa si Aling Constancia. Nagtungo na siya sa tanggapan ng barangay upang ireklamo sina Aling Minerva. Para sa kaniya, hindi na makatwiran ang halos gabi-gabing pagbi-videoke ng mga ito. 

Kaya naman kinabukasan, dumating ang mga kagawad ng barangay at kinukumpiska ang videoke machine nina Aling Minerva. 

“Grabe naman kayo sa akin! Palibhasa masyado kang seryoso sa buhay, hindi ka masayang kasama, kaya pati pagbi-videoke namin ay pinakikialaman mo!” kompronta ni Aling Minerva kay Aling Constancia. 

“Teka nga muna ha… natatandaan mo, maayos akong nakiusap sa inyo noong isang gabi para hinaan nang kaunti ang pagkanta ninyo, kahit boses-palaka naman kayo? Anong ginawa ninyo, lalo kayong naghumiyaw sa pagkanta na akala ninyo ay wala kayong mga kapitbahay na nautulog sa dis-oras ng gabi. Kaunting respeto naman! Hindi ninyo solo ang buong lugar natin!” sabi ni Aling Constancia. 

“Ikaw lang naman ang nagrereklamo rito! Bakit ni minsan wala namang ibang nagreklamo sa mga kapitbahay natin? Ikaw lang, so ibig sabihin, nasa iyo lang ang problema. Ang sabihin mo, old maid ka kasi, matandang dalaga ka, at miserable ang buhay mo, kaya ayaw mong maging masaya ang mga tao sa paligid mo!” banat sa kaniya ni Aling Minerva na lalong ikinapanting ng kaniyang mga tenga. Masyado nang matindi ang mga sinasabi nito laban sa kaniya. 

“Hoy teka muna, ibang usapan na iyan ha? Wala kang karapatang sabihan ako ng mga ganiyang bagay. Huwag mong ilihis ang usapan. Ang isyu natin dito, ang pag-iingay ninyo nang wala sa oras at hindi dahil sa kung old maid o matandang dalaga ako!”

Kaya naman sa mga sumunod na araw, naisipang asarin ni Aling Constancia si Aling Minerva. Tuwing siesta nito, nilalakasan niya ang pagpapatugtog sa kaniyang Radyo Puno na hanggang ngayon ay umaandar pa rin. Nabubulahaw ito sa pagtulog, hanggang sa nilusob na siya nito. 

old woman headache while using smartphone, healthcare concept - angry asian old woman stock pictures, royalty-free photos & images

“Hoy matandang dalaga! Baka naman gusto mong hina-hinaan yung tokis ng radyo mong sintanda mo! Natutulog ako sa mga ganitong oras, ang lakas-lakas mo naman magpatugtog! Bingi ka ba?” galit na sabi ni Aling Minerva. 

Sa halip na magalit, nakangiting pinuntahan siya ni Aling Constancia. Nang-iinis ang kaniyang mga ngiti. 

“Oh, bakit umuusok ang ilong mo? Hindi ba’t ikaw na rin ang nagsabi, dapat maging masaya ako sa buhay ko? Kaya heto, nilalakasan ko ang tugtog ko para naman mahawaan kita ng kasiyahan, kasi napapansin ko parang lalo kang nagmumukhang matanda,” pang-aasar ni Aling Constancia. Hindi naman kumibo si Aling Minerva at napahawak pa sa kaniyang mukha. 

Nagpatuloy si Aling Constancia. 

“Oh ngayon susugod-sugod ka rito kasi nabubulahaw ka? Ganiyan din naman ang ginawa mo sa akin hindi ba? Ilang beses akong magalang na nakiusap sa inyo noong nagbi-videoke kayo, anong ginawa ninyo? Minasama ninyo at tila nanadya pa. Anong pakiramdam ngayon na maistorbo sa pagtulog o ginagawa dahil sa malakas na pagpapatugtog o ingay mula sa kapitbahay?”

angry senior woman with hands on hip standing against white background - angry asian old woman stock pictures, royalty-free photos & images

Napahiya naman si Aling Minerva sa mga sinabi ni Aling Constancia. Hindi na siya nakaimik. Alam niya kasi na sa simula pa lamang ay hindi naman talaga tama ang ginawa nila, lalo na’t nasa residential area sila. Maaaring si Aling Constancia lamang ang naglakas-loob na ireklamo sila. 

Napagtanto ni Aling Minerva na totoo pala ang kasabihang “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo.”

More Stories