Nagplano ang Ginang na Hiyain ang Nobya ng Kaniyang Anak na Hindi Niya Gusto; Sa Huli ay Bumalik sa Kaniya ang Ginawa Niya

Nagplano ang Ginang na Hiyain ang Nobya ng Kaniyang Anak na Hindi Niya Gusto; Sa Huli ay Bumalik sa Kaniya ang Ginawa Niya

FunKarmaLoveStories

“CJ, ano ‘tong nababalitaan ko na may girlfriend ka na? Bakit hindi ka nagkukuwento?” usisa ni Marina sa kaniyang anak. 

Nagpunta kasi siya sa opisina nito kanina pero hindi niya ito naabutan ang anak doon. Mabuti na lamang at nakita niya ang matalik na kaibigan nito na si Paulo kaya ito ang tinanong niya kung nasaan ang anak. 

Ang sabi nito, maagang umalis ang anak para puntahan ang nobya. Doon niya lang nalaman na may nobya pala ang kaniyang anak, bagay na hindi nito nabanggit sa kaniya kahit na minsan.

“Ah, meron na nga po. Alam mo na pala, ‘Ma?” gulat na tanong nito.

Tumango siya. “Kailan mo balak na ipakilala sa akin ‘yan, anak? Nakakatampo naman at ni wala akong ideya. Saan ba siya nagtatrabaho? Abogado ba na kagaya mo?” sunod-sunod niyang tanong sa anak. 

Bumuntong-hininga si CJ at dismayadong sumulyap sa kaniya. “‘Ma naman! Sa tuwing magkakaroon ako ng nobya, palagi mo ‘yang tinatanong. Hindi naman iyan mahalaga, hindi ba? Balak ko siyang ipakilala sa’yo sa Sabado, kaya ‘wag niyo sana siyang tanungin ng mga ganyang bagay dahil baka mailang siya.” 

Napangiwi na lamang siya sa sinabi ng anak. Bilang ina kasi natural lang sa kaniya na maging mapili sa makakasama ng kaniyang anak.

Gusto lang niya na makasigurado na maayos ang mapapangasawa ng kaniyang bunso. Gusto niya ay mataas ang pinag-aralan ng babae kagaya ni CJ, may magandang karera, at sapat na pera. Hindi ‘yung aasa na lang sa anak niya ang lahat! 

“Concerned lang naman ako, anak,” aniya sa anak. 

Muli ay napa-buntong hininga ito bago hinawakan ang kamay niya. 

“Alam ko po, Mama, pero sana naman, hayaan mo na lang ako magdesisyon para sa sarili ko. Nasa tamang edad na naman ako. Pwede ba ‘yun, ‘Ma?” malambing na pakiusap nito. 

Unti-unti siyang tumango para maiwasan ang argumento. Hindi niya rin naman mapapahindian ang bunso kapag naglalambing na ito. 

Gayunpaman ay hindi maalis sa isip niya ang pagnanais na kilatisin ang nobya ng anak. Kaya naman nagtanong-tanong siya sa mga malapit na kaibigan ng anak. 

“Tita, Michelle po ang pangalan niya. Nakita ko na po siya isang beses noong pinuntahan niya si CJ dito,” kwento ni Paulo. 

“Anong itsura? Mukha bang may kaya sa buhay o ano? Tingin mo, ano kaya ang trabaho niya?” muli ay usisa niya. 

Kita niya ang pagtataka sa mukha nito ngunit sinagot pa rin naman nito ang kaniyang tanong. 

“Naku, hindi po ako sigurado, Tita. Pero sa pagkakatanda ko, maganda po siya at mahinhin. Hindi ko po alam kung ano ang trabaho niya, hindi ko naman po siya nakausap,” paliwanag nito.

Aalis na sana siya nang maki-usyoso ang bagong dating na si Mia, na kilala rin niyang malapit na kaibigan ng anak. Nang malaman nito kung sino ang kanilang pinag-uusapan ay sabik itong sumali sa usapan. 

“Michelle? Kaklase ko ‘yun dati, Tita. Siya pala ang girlfriend ni CJ?” gulat na bulalas nito. 

Interesado niyang tinanong dito ang lahat ng gusto niyang malaman lalo na’t alam niyang hindi niya ito maitatanong ang mga iyon kay CJ mismo. 

“Sa pagkakatanda ko po, huminto siya sa pag-aaral nung high school kami e. Pumunta siya sa probinsya kaya wala na akong balita. Hindi ko po alam kung nakatapos siya, Tita,” kwento nito. 

Hindi siya nakaimik sa narinig ngunit sigurado siyang hindi niya iyon gusto. Hinding-hindi siya papayag na makatuluyan ng anak ang ganoong klase ng babae. Paano kung perahan lang nito ang anak? 

Kaya naman isang plano ang nabuo sa kaniyang isipan.

Nang makauwi ay agad niyang tinawagan si Ellaine, ang inaanak niya na alam niyang matagal nang may gusto kay CJ. 

Ito ang pinakagusto niyang babae na makatuluyan ni CJ. Sekretarya kasi ito ng isang lumalagong kumpanya, isang trabaho na para sa kaniya ay disente at hindi kahiya-hiya. Isa iyon sa mga bagay na hinahanap niya sa kung sinumang magiging karelasyon ng anak. 

“Sumama ka sa akin sa Sabado. Ayaw ko talaga sa nobya ni CJ. Ikaw ang gusto ko,” walang paligoy-ligoy na yaya niya sa dalaga nang makausap ito. 

“Sigurado ka po ba, Ninang? Baka magalit si CJ, kasi mukhang seryoso na siya sa nobya niya ngayon. Bakit hindi mo na lang po hayaan? Sigurado naman akong may dahilan kung bakit siya gusto ni CJ,” tila nag-aalangang tugon nito. 

Matagal-tagal niya ring kinumbinsi ang inaanak bago ito pumayag. 

Nang makilala niya ang nobya ni CJ ay mas lalo lang niyang napatunayan na hindi ito bagay sa anak niya. Napaka-simple nito, halatang walang maipagmamalaki sa buhay. 

“Ano nga ulit ang pangalan mo, hija?” tanong niya sa ikatlong pagkakataon. 

“Michelle po.” 

Nagtaas siya ng kilay dito. 

“‘Wag ka sanang magagalit, pero narinig ko na hindi ka raw nakatapos ng pag-aaral. Totoo ba?” tahasan niyang usisa sa dalaga.

Agad siyang sinaway ni CJ, ngunit hindi siya nagpatinag. Kita niya ang gulat sa mukha ng babae ngunit unti-unti itong tumango para kumpirmahin ang kaniyang sinabi. 

“Kung ayos lang itanong, ano ang trabaho mo ngayon? Natatakot lang ako na baka balang-araw ay ikasal kayong dalawa ng anak ko tapos sa kaniya mo iasa ang lahat ng pangangailangan mo. Ayaw ko lang na maagrabyado ang anak ko pagdating ng araw,” nakairap niyang pahayag. 

“‘Ma!” muling saway ni CJ. Nasa boses na nito ang hiya sa nobya. 

Bumaling ang babae sa kaniyang anak bago ngumiti. 

“Hon, ok lang. Kailangan din naman ng Mama mo na makilala ako,” nakangiti nitong pagpapakalma sa nobyo, bago siya sinagot. 

“Mayroon po akong sariling negosyo. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero maganda po ang takbo noon, kaya kung pera lang po ang usapan, hindi niyo po iyon kailangang alalahanin,” malumanay na sagot nito. 

Bahagya siyang natawa at tiningnan ang babae mula ulo hanggang paa. 

“Anong klaseng negosyo naman kaya ‘yan? Baka sari-sari store ang tinutukoy mo? Ang akin lang naman, edukado ang anak ko at tingin ko hindi ka nababagay sa kaniya. Ang nababagay sa anak ko ay ‘yung maganda ang pinag-aralan at maganda ang karera,” walang prenong wika niya. 

Sakto namang dumating si Ellaine. Pormal ang ayos nito, at mukhang galing pa sa trabaho.

“Sorry, Tita, na-late! May mga tinapos lang,” magalang na paumanhin nito. 

“Ellaine? Anong ginagawa mo dito?” takang tanong ni CJ sa kinakapatid. 

“Pinapunta ko siya para ipakita kung anong klaseng babae ang nararapat sa’yo!” inis na sagot niya. 

Ngunit namilog ang mata niya nang bumaling si Ellaine kay Michelle. 

“Boss! Bakit po kayo nandito?” gulat na bulalas ng dalaga. 

“‘Di ba sabi ko may date kami ng boyfriend ko? Si CJ ang boyfriend ko…” tila nahihiyang paliwanag si Michelle.

Agad na bumakas ang hiya sa mukha ni Ellaine. Bumaling ito sa kaniya. 

“Tita, nakakahiya! Boss ko ang girlfriend ni CJ. Siya ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko…” anito, tila nais na maglaho sa sobrang hiya. 

Tila ipininid ang labi ni Marina sa hiya. Bago pa siya makaimik ay narinig niya na ang tinig na anak na nambubuska. 

“‘Yan kasi Mama, may plano ka pa, ha! Sabi ko kasi sa’yo, ‘wag ka nang humadlang!” tila aliw na aliw na komento ni CJ. 

Hiyang-hiya siyang bumaling kay Michelle, na noon ay may tipid na ngiti sa labi nito. 

Bago pa siya makapagsalita ay naunahan na siya ng dalaga. 

“Tita, wala po akong diploma na maipapakita, pero wala naman pong diploma sa pagmamahal, hindi ba? Pero pangako po na hindi ko sasaktan si CJ, at mamahalin ko siya gaya ng pagmamahal niyo sa kaniya,” litanya nito. 

“Sorry, hija…” Iyon lang ang nasabi niya sa labis na hiya. 

Hiyang-hiya si Marina sa naging takbo ng pangyayari. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya ng tadhana dahil sa pagiging mapagmataas niya. 

Naisip niya na tama nga naman si Michelle. Walang diploma sa pagmamahal. Walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay lang ang lebel nating lahat. Sino siya para magmalaki?

More Stories